SU-kontoret på AU

Velkommen til!

Er du nuværende eller kommende studerende på Aarhus Universitet, kan du kontakte SU-kontoret for vejledning og behandling af ansøgninger om SU-støtte, bl.a. fødselsstøtte, tillæg af klip, Ungdomskort og kilometerpenge. Vi tildeler også udlandsstipendium og en række forskellige legater.

Se meget gerne vores mange guides på hjemmesiden, så du hurtigt kan få hjælp til selvhjælp!


Aktuelle meddelelser

Særlige åbningstider fredag den 9. juni

På grund af internt seminar lukker SU-kontoret for henvendelser på telefon og zoom kl. 10.45 fredag den 9. juni.

SU i sommerferien?

Bliver du bachelor dette semester (2. juni eller senere) – og skal du fortsætte på en kandidatuddannelse efter sommerferien? Så husk, at du allerede nu kan søge SU for juli måned og frem.

Findes uddannelsen ikke på listen, skal du vælge "Anden videregående uddannelse" på listen og Aarhus Universitet under Uddannelsessted. Afslutter du bacheloruddannelsen ved reeksamen i august, så skal du stadigvæk søge om SU til kandidatuddannelsen fra juli.

Læs mere om at søge SU til din kandidatuddannelse her

Hvis du modtager handicaptillæg, skal du ved forlængelse af din bacheloruddannelses, eller skift til kandidatuddannelse søge påny i minSU.

Du kan dog først søge om handicaptillægget når du er blevet tildelt SU, dvs. når du har modtaget en ny støttemeddelelse i din digitale post.

Studieplanstjek

Har du, eller er du ved at udarbejde, en individuelt tilrettelagt studieplan pga. sygdom, barsel eller andre forhold?

En individuelt tilpasset studieplan kan have konsekvenser for din SU, da din SU vil blive stoppet, hvis du bliver forsinket med mere end det tilladte antal ECTS.

Derfor tilbyder SU-kontoret nu et studieplanstjek, hvor vi gennemgår din studieplan, og vejleder og informerer om konkrete tidspunkter du skal være OBS på din SU.

Læs mere og anmod om et studieplanstjek her.

Skal du være forældre og søge om fødsels-støtte?

Fra 1. august 2022 gælder der nye regler for fødsels-støtte (fødselsklip), når du får barn under uddannelsen.

Du kan læse mere på Uddannelses-og forskningsstyrelsens hejmmeside her.

Engangsbeløb til modtagere af handicaptillæg og tillæg til enlige forsørgere i 2023

Folketinget har vedtaget forslag om ny inflationshjælp til nogle af dem, som kan have vanskeligt ved at øge deres indkomst ved siden af deres SU.

Der udbetales et skattefrit engangsbeløb på 1.000 kroner i 2023 til SU-modtagere, der for december 2022 har modtaget enten handicap-tillæg eller forsørgertillæg som enlig forsørger.

Fuldmagt

Har du brug for, at andre tager sig af dine SU-forhold, skal du sende en fuldmagt til SU-kontoret. Klik her for fuldmagt (pdf).