SU-kontoret på AU

Velkommen til!

Er du nuværende eller kommende studerende på Aarhus Universitet, kan du kontakte SU-kontoret for vejledning og behandling af ansøgninger om SU-støtte, bl.a. fødselsstøtte, tillæg af klip, Ungdomskort og kilometerpenge. Vi tildeler også udlandsstipendium og en række forskellige legater.

Se meget gerne vores mange guides på hjemmesiden, så du hurtigt kan få hjælp til selvhjælp!


Aktuelle meddelelser

Har du fået et partshøringsbrev?

Udbetalingen af din SU er betinget af, at du består tilstrækkeligt mange ECTS på din uddannelse.
Partshøringsbrevet informerer dig om, at du er for meget forsinket på din uddannelse og at din SU derfor vil blive stoppet den efterfølgende måned.

Når du har bestået det antal ECTS, der står oplyst i brevet, kan du søge om at få SU’en genoptaget. Du skal selv søge om at få SU'en genoptaget i minSU, og du kan søge om det fra den måned, du består de manglende ECTS.

  • Mangler du f.eks. at få registret ECTS fra eksaminer eller merit, skal du kontakte din Studievejledning.
  • Skyldes din forsinkelse sygdom, andre særlige forhold eller rådsarbejde, kan du søge tillæg af klip - tildeles du tillæg af klip, kan du sandsynligvis undgå at få stoppet din SU.

Du kan læse mere om studieaktivitet på vores hjemmeside og på SU-Styrelsens hjemmeside


Den nye SU-reform

Regeringen er sammen med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny SU-reform for de videregående uddannelser.

Vi ved desværre ikke mere om reformen, end hvad I selv kan læse jer til på nettet, så har du konkrete spørgsmål til hvad den nye reform har af betydning for dine SU-forhold, kan vi desværre ikke hjælpe endnu.
Du kan prøve at tage fat i os i august, hvor vi måske ved mere.

Du kan selv læse mere om reformens elementer lige her på Styrelsens hjemmeside, hvor der også vil blive opdateret når regeringen fremsætter lovforslag om reformen.


Studieplanstjek

Har du, eller er du ved at udarbejde, en individuelt tilrettelagt studieplan pga. sygdom, barsel eller andre forhold?

En individuelt tilpasset studieplan kan have konsekvenser for din SU, da din SU vil blive stoppet, hvis du bliver forsinket med mere end det tilladte antal ECTS.

Derfor tilbyder SU-kontoret nu et studieplanstjek, hvor vi gennemgår din studieplan, og vejleder og informerer om konkrete tidspunkter du skal være OBS på din SU.

Læs mere og anmod om et studieplanstjek her.


Fuldmagt

Har du brug for, at andre tager sig af dine SU-forhold, skal du sende en fuldmagt til SU-kontoret. Klik her for fuldmagt (pdf).