Undervisning og eksamen

Uddannelsens opbygning (2023-studieordning)

Studiediagrammet beskriver hele forløbet for uddannelsen. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning (2017-studieordning)

Tandplejeruddannelsen fra 2017-studieordningen er opdelt i 12 moduler. Hvert modul omfatter 10 uger, og alle modulerne afsluttes med en moduludprøvning. Hvert modul udgør 15 ECTS.

De enkelte moduler beskrives i kursuskataloget, hvor du kan læse, hvilke krav vi stiller til dig som studerende, og hvordan modulet afsluttes.  

1. semester M1 - Fag, profession og studie M2 - Sundhed og sygdom
2. semester M3 - Grundlæggende klinisk virksomhed M4 - Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed
3. semester M5 - Udvidet klinisk virksomhed M6 - Samfund, sundhedsfremme og forebyggelse
4. semester M7 - Profession og metoder M8 - Relationer og interaktioner
5. semester M9 - Borgere med særlige behov M10 - Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling
6. semester M11 - Profession, kundskabsgrundlag og metode: Bachelorprojekt M12 - Selvstændig professionsudøvelse

Undervisning

Al undervisning tager udgangspunkt i Studieordningen for Tandplejeruddannelsen. Den er vigtig at kende til, da du her kan se målene for uddannelsen og derved få indblik i, hvad du kommer til at lære, og dermed også, hvilke krav der stilles til dig som studerende.

Du starter sammen med ca. 70 andre nye tandplejerstuderende, og du er fra starten sat sammen med 12-15 af dem på et hold. I vil nogle gange komme til at arbejde på de små hold, og andre gange vil undervisningen foregå på større eller helt store hold.

Find din timeplan 

Timeplanen er sammensat af forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde samt intern praktik. En del af undervisningen foregår uden for skolen fx i skoleklasser, børnehaver, på plejehjem og hospitaler.

Du kan se din personlige timeplan for undervisningen på mitstudie.au.dk.

På mitstudie.au.dk kan du også downloade din timeplan til din personline online kalender - fx din telefon. Hvis vi opdatere planen, bliver den også opdateret på din telefon. 

Find vejledning til, hvordan du synkroniserer med din telefon her. 

Teori

I hovedparten af fagene får du undervisning. Enkelte teoretiske fag er tilrettelagt som selvstudium, hvor du har adgang til computerunderstøttede undervisningsprogrammer og videofilm.

Du bliver koblet på universitetets studenternet Brightspace som er en e-læringsplatform, hvor du kan finde pensum og litteratur, undervisningsmateriale, aflevere opgaver og kommunikere med lærerne. Det vil du få nærmere besked om ved studiestart.

Intern praktik

I den interne praktik får du brug for at anvende din teori, og du skal gennem en række praktiske øvelser, før du er klar til at modtage din første patient. Efterhånden som din viden og dine praktiske færdigheder bliver større, udfører du mere komplicerede behandlinger, og vi stiller større krav til din evne til at stille diagnoser og henvise til tandlæge.

Projekter

Arbejdet med sundhedspædagogiske projekter foregår i grupper og forløber ofte over længere perioder. Gruppen er selv ansvarlig for at planlægge og udføre projektet, mens læreren fungerer som igangsætter og vejleder.

I starten af studiet får du stillet korte veldefinerede opgaver. Efterhånden øger vi kravene til din selvstændige formuleringsevne og din evne til på egen hånd at afgrænse og definere opgaver.