Undervisning og eksamen

Nye undervisningsplaner og info om eksamen pga. Corona

Pga. Coronakrisen er der kommet nyt omkring jeres undervisning og eksamen, og du finder al information på Blackboard.

Undervisning

Al undervisning tager udgangspunkt i Studieordningen for Tandplejeruddannelsen. Den er vigtig at kende til, da du her kan se målene for uddannelsen og derved få indblik i, hvad du kommer til at lære, og dermed også hvilke krav der stilles til dig som studerende.

Hvert modul har en beskrivelse i kursuskataolget, hvor du kan læse hvilke krav vi stiller til dig som studerende og hvordan modulet afsluttes.

Du kan læse om studiets opbygning her og mere detaljeret i studieordningen, som du kan fremsøge her

Tandplejeruddannelsen er opdelt i 12 moduler. Hvert modul omfatter 10 uger og alle modulerne afsluttes med en moduludprøvning.

Du starter sammen med ca. 70 andre nye tandplejerstuderende, og du er fra starten sat sammen med 12-15 af dem på et hold. I vil nogle gange komme til at arbejde på de små hold, og andre gange vil undervisningen foregå på større eller helt store hold.

Skemaet er sammensat af forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde samt intern praktik. En del af undervisningen foregår uden for skolen fx i skoleklasser, børnehaver, på plejehjem og hospitaler.

Teori

Teori
I hovedparten af fagene får du undervisning. Enkelte teoretiske fag er tilrettelagt som selvstudium, hvor du har adgang til computerunderstøttede undervisningsprogrammer og videofilm.

Du bliver koblet på universitetets studenternet Blackboard som er en e-læringsplatform, hvor du kan finde pensum og litteratur, undervisningsmateriale, aflevere opgaver og kommunikere med lærerne. Det vil du få nærmere besked om ved studiestart.

Intern praktik

I den interne praktik får du brug for at anvende din teori, og du skal gennem en række praktiske øvelser, før du er klar til at modtage din første patient. Efterhånden som din viden og dine praktiske færdigheder bliver større, udfører du mere komplicerede behandlinger, og vi stiller større krav til din evne til at stille diagnoser og henvise til tandlæge.

Projekter

Arbejdet med sundhedspædagogiske projekter foregår i grupper og forløber ofte over længere perioder. Gruppen er selv ansvarlig for at planlægge og udføre projektet, mens læreren fungerer som igangsætter og vejleder.

I starten af studiet får du stillet korte veldefinerede opgaver. Efterhånden øger vi kravene til din selvstændige formuleringsevne og din evne til på egen hånd at afgrænse og definere opgaver.