Studieordning og studienævn

Dine studieordninger

En studieordning beskriver din uddannelse. Herunder hvilke fag den består af, hvilke bestemmelser uddannelsen baserer sig på og hvilke regler, du som studerende er underlagt.

National og lokal studieordning

På professionsbacheloruddannelsen i tandpleje findes der både en national studieordning (gældende for alle tandplejeruddannelser i Danmark) og en lokal studieordning for uddannelsen på Aarhus Universitet.

Hent den lokale studieordning for tandplejeruddannelsen på AU

Hent den nationale studieordning for tandplejeruddannelsen.

Dit studienævn

Dit studienævn udstikker rammerne for din uddannelse.

Det er studienævnet der, sammen med studieleder, planlægger, udvikler og kvalitetssikrer uddannelsen. Det er også studienævnet der behandler personsager såsom dispensationsansøgninger og merit.

AU's regelsamling

AU's regelsamling er den formelle beskrivelse af de rammer din uddannelse og dit universitet fungerer på. Den er baseret på de bekendtgørelser, der med mellemrum udstedes af ministeriet.