SU

Klage over SU-kontorets afgørelser

Hvis du er uenig i en afgørelse foretaget af SU-kontoret, skal du følge den klagevejledning, der står i afgørelsen.

Bemærk: vi skal senest modtage din klage fire uger efter, du modtog afgørelsen.

Hvis det fremgår af klagevejledningen i dit afgørelsesbrev, at du skal mærke brevet "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger", skal du blot skrive dette som overskrift i det dokument hvori du skriver klagen.
Der er ikke noget seperat felt, hvor du skal skrive det i blanketten.

Du kan IKKE benytte Internet Explorer som browser.