SU

Legater

SU-kontoret administrerer en række legater, som du finder her på siden.

Der er forskellige perioder som legaterne kan søges i, og nogle forskellige betingelser for at søge hvert legat. Læs mere under hver enkelt legat, for at læse mere.

Hvis der ikke er andet anført under det enkelte legat, skal du ansøge på et almindeligt legatansøgninggskema (PDF) som du downloader her.

Med "årskortnummer" menes der dit studienummer.

Grosserer Ludvig Berlin og frøken Maria Poulsens legat

Du kan lige nu søge dette legat, hvis du skal på udlandsophold i efterårssemesteret 2024 og frem.

Sidste frist for at søge legatet til dit udlandsophold i efterårssemesteret 2024 er den 1. juni 2024.

Legatet kan kun søges af studerende, som er indskrevet på en uddannelse ved Aarhus Universitet, modtager SPS, og skal på udlandsophold.

Opholdet kan enten være studieophold eller projektorienteret forløb i udlandet ifm. med studiet.

Vi behandler ansøgninger til dette legat løbende. Du kan dog seneste ansøge dagen inden dit ophold starter.

Aarhus Universitets almene studenterfond

Legatet kan kun ansøges af studerende indskrevet ved Aarhus Universitet.

Ansøgningsskemaet og den relevante dokumentation skal indsendes til SU-kontoret.

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Erna og Peter Houtveds Studielegat

Ansøgningsskemaet og den relevante dokumentation skal indsendes til SU-kontoret.

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Politimester J.P.N. Colind og hustru Asmine Colinds Mindelegat

Ansøgningsskemaet og den relevante dokumentation skal indsendes til SU-kontoret.  

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Haderslev Katedralskoles Studenterlegater

Legatet kan søges i perioden 1. april til med 1. maj.Ansøgninger, som fremsendes uden for denne periode vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningsskema rekvireres ved at kontakte adm@haderslev-gym.dk

Ansøgningsskema sendes elektronisk til adm@haderslev-gym.dk

Legatet kan søges af studerende, der er udgået fra Haderslev Katedralskole.

Ella og Holger Andersens Studielegat

Legatet kan søges i perioden 1. april til med 1. maj.

Ansøgninger, som fremsendes uden for denne periode vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningsskema rekvireres ved at kontakte adm@haderslev-gym.dk

Ansøgningsskema sendes elektronisk til adm@haderslev-gym.dk

Legatet kan søges af sønderjyske og sydslesvigske studerende, der studerer græsk/latin, teologi, historie eller oldtidskundskab.
Dimittender fra Haderslev Katedralskole vil blive foretrukket.

Dansk-israelsk studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn

Fonden har til formål at yde stipendier til danske studerende ved israelske universiteter eller israelske studerende ved danske universiteter.
Flere oplysninger og ansøgningsskema på www.disf.dk.

Ansøgningsfristen er hvert år 31. december.

Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse

Der ydes støtte til meriterende studie-/praktik ophold i udlandet på minimum 3 måneder for bachelorstuderende fra handelshøjskoler.
Der ydes støtte til færdige bachelorer fra handelshøjskoler, der ønsker at tage en hel masteruddannelse i udlandet, samt til personer med en færdig kort- eller mellemlang handelsuddannelse, der ønsker at tage en hel uddannelse i udlandet inden for sprog eller økonomi.
Der ydes ikke støtte til MBA eller LLM eller udlandsophold som en del af en kandidatuddannelse.
Spørgsmål sendes til info@fonde-de.dk

Legatet kan søges i perioden 1. april til 12. maj.
Søges på https://www.danskerhverv.dk/fonde