SU

Legater

SU-kontoret administrerer en række legater.

Hvis ikke andet er anført, skal der ansøges på et almindeligt legatansøgningsskema (PDF).     

Aarhus Universitets almene studenterfond

Ansøgningsskemaet og den relevante dokumentation skal indsendes til SU-kontoret.

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Erna og Peter Houtveds Studielegat

Ansøgningsskemaet og den relevante dokumentation skal indsendes til SU-kontoret.

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Politimester J.P.N. Colind og hustru Asmine Colinds Mindelegat

Ansøgningsskemaet og den relevante dokumentation skal indsendes til SU-kontoret.  

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Haderslev Katedralskoles Studenterlegater

Legatet kan søges i perioden 1. april til med 1. maj.

Ansøgninger, som fremsendes uden for denne periode vil ikke komme i betragtning.
Ansøgningsskema rekvireres ved at kontakte adm@haderslev-gym.dk
Ansøgningsskema sendes elektronisk til adm@haderslev-gym.dk
Legatet kan søges af studerende, der er udgået fra Haderslev Katedralskole.

Ella og Holger Andersens Studielegat

Legatet kan søges i perioden 1. april til med 1. maj.

Ansøgninger, som fremsendes uden for denne periode vil ikke komme i betragtning.
Ansøgningsskema rekvireres ved at kontakte adm@haderslev-gym.dk
Ansøgningsskema sendes elektronisk til adm@haderslev-gym.dk
Legatet kan søges af sønderjyske og sydslesvigske studerende, der studerer græsk/latin, teologi, historie eller oldtidskundskab.
Dimittender fra Haderslev Katedralskole vil blive foretrukket.

Frederik og Marie Beyers legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v

Efter en periode uden bevillinger er legatet nu genåbnet for ansøgninger. 
Legatet støtter fortrinsvis ansøgere, der agter at uddanne sig til en livsstilling ved handel, håndværk, industri eller videnskab. 
Der gives især støtte til studerende, som agter at supplere deres uddannelse med et ophold i udlandet. 
Flere oplysninger og ansøgningsskema på www.beyerslegat.dk

Dansk-israelsk studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn

Fonden har til formål at yde stipendier til danske studerende ved israelske universiteter eller israelske studerende ved danske universiteter.
Flere oplysninger og ansøgningsskema på www.disf.dk.

Ansøgningsfristen er hvert år 31. december.

Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse

Der ydes støtte til meriterende studie-/praktik ophold i udlandet på minimum 3 måneder for bachelorstuderende fra handelshøjskoler.
Der ydes støtte til færdige bachelorer fra handelshøjskoler, der ønsker at tage en hel masteruddannelse i udlandet, samt til personer med en færdig kort- eller mellemlang handelsuddannelse, der ønsker at tage en hel uddannelse i udlandet inden for sprog eller økonomi.
Der ydes ikke støtte til MBA eller LLM eller udlandsophold som en del af en kandidatuddannelse.
Spørgsmål sendes til info@fonde-de.dk

Legatet kan søges i perioden 1. april til 12. maj.
Søges på https://www.danskerhverv.dk/fonde