SU

Udenlandsk statsborger

Som udenlandsk statsborger har du mulighed for at blive ligestillet med danske statsborgere, og dermed blive godkendt til at modtage SU til din uddannelse.

Der er flere regler du kan søge om ligestilling efter, og alt efter hvilken regel du søger efter, er der forskellige betingelser du skal opfylde,
Du kan læse mere om ligestilling, betingelser og dokumentation her.

Styrelsen behandler ansøgninger om ligestilling

Det er vigtigt at bemærke, at det er Uddannelses - og forskningsstyrelsen, der behandler ansøgninger om ligestilling. På SU-kontoret behandler vi kun din SU-ansøgning.

Derfor skal alle konkrete spørgsmål angående dokumentation, arbejdstimer eller ændringer i din situation henstilles til Styrelsen. Du finder deres kontaktoplysninger her.

Hvordan søger jeg SU som udenlandsk statborger?

Du skal søge om SU til din uddannelse i minSU på www.su.dk.
For at få adgang til minSU skal du bruge NemID. Har du ikke NemID i forvejen, kan du bestille det på www.su.dk.

Husk at søge om ligestilling

Senest 3 uger efter du har søgt om SU i minSU, skal du søge om ligestilling. 

Du får adgang til ansøgningen om ligestilling ved at klikke på linket på den kvitteringsside, du får, når du har søgt SU i minSU.
Du finder også ansøgningen om ligestilling i minSU, under Søg SU -> Application for equal status (foreign citizens).

Husk at vedlægge den nødvendige dokumentation.

Husk at registrere dit CPR-nummer

Din SU-ansøgning kan kun behandles af os, hvis dit CPR-nummer er registreret korrekt i det studieadministrative system.

Du registrerer dig CPR-nummer her: https://studerende.au.dk/it-support/aendring-af-cpr-nummer/

Ændringer i din situation

Det er meget vigtigt, at du giver Styrelsen besked, hvis der er ændringer i din situation, der relaterer sig til din ligestilling. Du skal give Styrelsen besked hurtigst muligt ved ændringer. og evt. også uploade ny dokumentation.

Ændringer der har betydning for din ligestilling kan være:

  • Du får nyt arbejde
  • Du stoppet med at arbejde
  • Du bliver syg
  • Du holder ferie
  • Du skal på studieophold i udlandet
  • Du skal i praktik
  • Du går på barsel/orlov
  • Du starter på ny uddannelse

Du kan læse mere om ændringer i din situation, og hvad du skal gøre her.

Jeg skifter uddannelse

Hvis du skifter uddannelse, skal du på ny ansøge om ligestilling med danske statsborgere.

Ligestillet efter EU-retten

Hvis du er ligestillet efter EU-retten og senere skal søge SU til en ny uddannelse, skal du igen udfylde en ansøgning i minSU og indsende oplysningsskemaet sammen med relevant dokumentation til SU-kontoret.
Det udfylde skema skal indsendes senest 21 dage efter du har søgt om SU i minSU. 

Ligestillet efter danske regler

Hvis du er ligestillet efter de danske regler og senere skal søge SU til en ny uddannelse, skal du igen udfylde en ny ansøgning i minSU. Du behøver dog ikke udfylde oplysningsskemaet igen, medmindre du har været udrejst fra Danmark i en sammenhængende periode på over to år.