SU

Udenlandsk statsborger

Udenlandske statsborgere, der er indskrevet på en SU-berettiget uddannelse, har mulighed for at søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, og dermed blive godkendt til SU. 

Hvordan søger jeg om SU, hvis jeg er udenlandsk statsborger?

Du skal søge via minSU på www.su.dk.

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID. Har du ikke NemID i forvejen, kan du bestille det på www.su.dk.

Derudover skal du udfylde en særlig ansøgning for udenlandske statsborgere, der søger ligestilling med danske statsborgere. Du får adgang til ansøgningen om ligestilling ved at klikke på linket på den kvitteringsside, du får, når du har søgt SU i minSU. Du finder også ansøgningen om ligestilling i minSU, under Søg SU > Application for equal status (foreign citizens).
Alle ansøgninger skal sendes online via minSU

Ny uddannelse = ny ansøgning

Du gøres opmærksom på, at hvis du er ligestillet efter EU-retten og senere skal søge SU til en ny uddannelse, skal du igen udfylde en ansøgning i minSU og indsende oplysningsskemaet sammen med relevant dokumentation til SU-kontoret.

Hvis du er ligestillet efter de danske regler og senere skal søge SU til en ny uddannelse, skal du igen udfylde en ny ansøgning i minSU. Du behøver dog ikke udfylde oplysningsskemaet igen, medmindre du har været udrejst fra Danmark i en sammenhængende periode på over to år.    

Bemærk

  • Det udfyldte skema skal uploades senest 21 dage efter, du har søgt på minSU. Husk at vedlægge den nødvendige dokumentation til din ansøgning.
  • Din ansøgning kan ikke behandles, før du har registreret dit cpr. nr. korrekt i det studieadministrative system. Det gør du på http://studerende.au.dk/it-support/aendring-af-cpr-nummer/