SU

Studieophold i udlandet

Hvis du er i gang med en uddannelse på et dansk uddannelsessted, har du mulighed for at tage din SU med på studieophold i udlandet.  

Du skal ikke søge SU til opholdet særskilt. Din SU fortsætter automatisk, såfremt du fortsat opfylder de generelle betingelser for at modtage SU i perioden. 

Er dit studieophold korrekt registreret i det studieadministrative system, skal vi ikke længere modtage forhåndsgodkendelse og optagelsesbrev. Står dit studieophold ikke korrekt, skal du kontakte dit studie. 

Bemærk at studieopholdet skal give fuld merit, for at du kan få din SU med under hele opholdet. 

Bopælsstatus under studieophold i udlandet

Du skal altid kontakte Folkeregisteret i din kommune for at få vejledning i, hvad du skal gøre med din adresse, mens du er på studieophold i udlandet.

Hvis du flytter din adresse til udlandet (Udrejst), eller hvis du er hjemmeboende forud for dit studieophold, skal du melde særlig bopælsstatus på minSU -> Ret din SU -> Oplys særlig bopælsforhold, for at få din udeboende SU sats med på dit udlandsophold.

Beholder du din udeboende adresse i Danmark, eller bliver registreret som "Uden fast bopæl" fortsætter du med at få satsen for udeboende, mens du er af sted, og du skal ikke foretage dig noget.

Bemærk, at du skal vælge rubrikken med ”Jeg er på studie-/praktikophold i udlandet (uden at bo hos nogen af mine forældre)”.
Muligheden ”Fast bopæl i udlandet” skal udelukkende benyttes, såfremt du har fast bopæl i udlandet eller du flytter til udlandet for at tage en hel uddannelse – ikke hvis der er tale om et studieophold som led i din danske uddannelse.