Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Oral Sundhed

Studienævnet omfatter tandplejer- og den kliniske tandteknikeruddannelse og består af følgende medlemmer:

Formand: Lene Martinussen
Næstformand: Marie Louise Pade

Undervisere:
Lene Martinussen, Jensa Ottosdottir Øregaard, Anne-Marie Christensen, Uwe Henriksen og  Helga Largren.

Studenter:  
Suppleant (TP1), Anne Krøldrup (TP 2), Marie Louise Pade (TP3), Suppleant (KT1) og Sara Johanne Lin (KT2).

Observatører: 
Rådgiver Inge Hougaard Ipsen
Uddannelsesleder Ulla B. Lindtoft
Sekretær Klaus Balle Jørgensen

Forretningsorden for studienævnet.

Referater 2017

19. januar  
30. januar 
28. februar - aflyst
27. marts
27. april  
31. maj 
22. august 
19. september 

Referater 2016

Referater 2015

1439706 / i40