Handleplan 2020

Her ses et udpluk af de i alt 44 aktiviteter, der stod i handleplanen for Aarhus Universitets klimastrategi i 2020. Se alle aktiviteterne her.

Campus

  • Indføre temperatur i AU’s bygninger på 21 grader, når der er brug for opvarmning: Er gennemført.
  • Igangsætte eksperiment med strømmålere på udvalgt IT-udstyr med det formål at definere retningslinjer for default indstillinger af medarbejdercomputere, fx brug af hyper-mode: Er gennemført. Der er udarbejdet en oversigt over energiforbrug på de computermodeller, som AU tilbyder medarbejderne.
  • Afdække muligheder for at indføre natlukning af campus – særligt med fokus på energitunge laboratoriebygninger. Herunder etablering af et system for at bibeholde muligheden for natåbning efter behov: Er gennemført. Fremover er der øget fokus på muligheden for weekend- og ferielukning af laboratorier, samt bedre styring af ventilation om natten for at nedbringe energiforbruget.

Transport

Indkøb

  • Give kantinerne mulighed for selv at foreslå klimavenlige tiltag, der reducerer deres CO2-udledning: Er gennemført, og det blev fx indskrevet i kontrakt med kantineudbyderen, der blev valgt i kantineudbuddet i 2020.   
  • Udvikling af en bæredygtighedspolitik (herunder madpolitik ift. madspild) skal være et konkurrenceparameter i et udbud: Er gennemført. 

Affald

  • Det skal indskrives i nye byggesager, at leverandøren skal levere data på affaldsfraktioner og affaldsmængder: Projektet er gennemført og indgår nu fx i arbejdet med det nye byggeri til Aarhus BSS i Universitetsbyen.   
  • Udarbejde model for indsamling af kaffegrums fra kaffeautomater og til at bruge det som dyrkningsmedie enten på AU eller til eksterne: Er gennemført.