Handleplan 2023

Her ses nogle af de i alt 26 planlagte aktiviteter, der står i handleplanen for Aarhus Universitets klimastrategi i 2023.
Se alle aktiviteterne her.

 • Øge andelen af vedvarende energi i universitetets energiforbrug ved at etablere solceller på bygninger, hvor det er økonomisk rentabelt, herunder opføre et solcelleanlæg på Campus Herning.
 • Sammenligne energiforbruget i universitetets bygninger mhp. at finde potentiale for at reducere forbruget. 
 • Udvikle fremtidens ventilation i laboratorier ved at udvikle en optimal driftsform for laboratorier, som tager hensyn til arbejdsmiljø og økonomi.
 • Igangsætte behovsstyring af bygningerne, så energiforbruget reduceres.
 • Udskiftning af belysningskilder til mere klimavenlige kilder.
 • Reducere universitetets vandforbrug.
 • DGNB-certificere bygninger med særligt fokus på klima.
 • Reducere antallet af biler ejet af universitetet med 30% i 2025 ift. 2018.
 • Gennemføre udbud og starte på implementering af affaldsafhentning, med øget affaldssortering på universitetets fællesarealer og fortsat høj sorteringsgrad fra laboratorier og lignende.
 • Genbrug og upcycling af møbler samt mere bæredygtigt indkøb.
 • Reduceret brug af engangsservice.