Forsøgsmarkerne Påskehøjgaard i Ølsted

I AU's parkområder beliggende på Påskhøjgård i Ølsted, øges biodiversiteten i samråd med de lokale driftsansvarlige, som er afstemt med de lokale forhold - både med hensyn til art og størrelse.