Forsøgsområde i Emdrup

I AU's parkområder beliggende i Emdrup, øges biodiversiteten i samråd med de lokale driftsansvarlige, som er afstemt med de lokale forhold - både med hensyn til art og størrelse.