Aktiv studerende

Hvordan logger jeg på Studieselvbetjeningen (STADS)?

Alle studerende på Aarhus Universitet bruger indgangen mitstudie.au.dk for at komme til deres Studieselvbetjening (STADS).

Når du trykker på 'Log ind', vil du blive sendt til en Microsoft-side, som vil bede dig om dit AU-id-brugernavn (AUxxxxxx@uni.au.dk) og dit password. Når du har tastet dem ind, vil du blive sendt videre til mitstudie.au.dk.  

Der vises ingen tilmeldingsblanketter

Kontakt studiecenteret på dit fakultet.
Se kontaktinfo i højre kolonne på denne side.

Jeg kan ikke tilmelde mig de(t) fag jeg gerne vil

Kontakt studiecenteret på dit fakultet.
Se kontaktinfo i højre kolonne på denne side.

Jeg kan ikke tilmelde mig eksamen - den rigtige eksamen fremgår ikke, eller der er intet at vælge imellem i menuen

Kontakt studiecenteret på dit fakultet.
Se kontaktinfo i højre kolonne på denne side.

Jeg bestod reeksamen, men hvorfor fremgår mit ikke-bestået resultat stadig af min resultatoversigt?

Systemet gemmer alle eksamensresultater bestået såvel som ikke bestået, men kun beståede resultater vil fremgå af dit endelige eksamensbevis.

Resultater fra gamle, ikke afsluttede uddannelser figurerer på min resultatoversigt. Kan I slette dem?

Nej - det er ikke information, vi sletter. Det vil dog ikke fremgå af dit bevis, så længe aktiviteterne ikke indgår i din aktuelle studieordning.

Flere af mine resultater fremgår som meritoverførte på trods af, at jeg ikke har fået meritoverført dem. Hvordan kan det være?

Årsagen er, “rent teknisk”, at når der skiftes studieordning og resultater fra den gamle studieordning ”automatisk” optræder i den nye studieordning, så er det teknisk set en merit i det studieadministrative system. I forbindelse med udstedelse af eksamensbevis, vil de ikke fremstå som meritoverført.

Når nye studieordninger indføres, beslutter studienævn af og til af praktiske/tekniske grunde at flytte studerende fra gammel til ny studieordning. Derfor kan du godt have skiftet studieordning, uden at du nødvendigvis selv har søgt om det.

Min adresse er forkert på studieselvbetjeningen (STADS)

Adresser indlæses dagligt fra CPR-registreret. Vent et par dage og tjek igen. Er den fortsat forkert, så kontakt Studiesystemsupport.

Hvad kan jeg på Studieselvbetjeningen (STADS)

På Studieselvbetjeningen (STADS) kan du:

  • Se karakterer
  • Tilmelde/afmelde undervisning og eksamen
  • Se dit hold
  • Søge orlov
  • Printe udskrifter
  • Se din maksimale studietid
  • Udmelde dig

Hvordan printer jeg en indskrivningsbekræftelse?

Vælg ”Udskrifter” i menuen og herefter ”bestil / vis udskrifter”.
Under punkt 1 vælges ”Indskrivningsbekræftelse – på dansk”, herefter trykker du på knappen ”Dan pdf-fil”.
Der kan herefter trykkes på knappen ”Opdater” indtil ”Indskrivningsbekræftelse – på dansk” optræder med status ”færdig” i skemaet under punkt 4.
Indskrivningsbekræftelsen kan kun dannes i A4 størrelse.

Hvordan printer jeg en oversigt over mine karakterer?

Vælg ”Udskrifter” i menuen og herefter ”bestil / vis udskrifter”.

Under punkt 1 vælges ” Udskrift, beståede resultater - default - på dansk”. Her får du en oversigt over beståede karakterer på både afsluttede (ikke afbrudte!) uddannelser samt åbne uddannelser. 

Ønskes en udskrift af alle forsøg, så vælges ” Udskrift, alle forsøg - default - på dansk”. Bemærk, at denne udskrift indeholder alle eksamensforsøg - inkl. ikke beståede.

Har du afbrudt din uddannelse, skal du kontakte det fakultet du læste ved. Se kontaktinfo i højre kolonne på denne side.