CV

Dit CV opsummerer din erhvervserfaring, din uddannelse og dine kompetencer. Formålet med at skrive et CV er at give læseren et overblik over din profil. Sammen med ansøgningen udgør CV’et dit ansøgningsmateriale til et job, hvor CV’et er bagudrettet mens ansøgningen er fremadrettet. Det er en udpræget misforståelse, at CV'et bare er et bilag til ansøgningen. Dit CV skal i princippet kunne stå alene, fordi flere arbejdsgivere læser CV’et først og allerede her sorterer i ansøgere.

Vidste du, at 80% læser CV’et først, og 49% læser ikke ansøgningen, hvis dit CV ikke er interessant?

(Ballisager rekrutteringsanalyse 2017)  

Derfor kan dit CV meget vel være det første indtryk en potentiel ny arbejdsgiver får af dig, og derfor anbefaler vi, at du bruger kræfter på at udarbejde et overskueligt og målrettet CV hver gang, du søger et job. Nedenfor har vi samlet et par gode råd til, hvordan du opbygger det gode CV. 

Brutto CV’et versus det målrettede CV

Det er vigtigt, at du ikke tænker dit CV som et standardmateriale. Et CV skal være målrettet det job du søger. Men det kan være en fordel at lave et brutto CV, hvor du skriver alle dine tidligere jobs, uddannelser og andre erfaringer ind - lige fra dit fritidsjob på den lokale tank, til din udstationering for den Internationale Brigade i Bosnien. Når du skal søge et nyt job kan du hurtigt udvælge de informationer, som er relevante for lige præcis den stilling, og på den måde målrette dit CV.

Du kan finde en skabelon til dit brutto-CV HER.

Brutto CVMålrettet CV
Ingen makslængdeMax 2-3 sider
Totalliste over erfaringerRelevante erfaringer   
Ingen krav til layoutOverskueligt layout
Privat dokument - sendes ikke udSendes sammen med ansøgningen

Vigtige elementer i dit CV

Vidste du, at virksomhederne bruger omtrent 2 minutter og 3 sekunder på at læse dit CV igennem til første screening?

(Ballisager rekrutteringsanalyse 2017)

Regel nummer et for dit målrettede CV er, at det er overskueligt og relevant. Derfor er det vigtigt, at du holder det kort (max 3 sider) og præcist og skaber et overskueligt layout, gerne med punktopstillinger og tydelige overskrifter, så det ikke bliver teksttungt men ’skimmevenligt’. Der er mange forskellige måder at gøre det på, så prøv dig frem og vær tydelig og præcis i din formidling.

I det følgende vil vi gennemgå de punkter, som vi mener du bør medtage i dit CV. Overskrifterne følger den form man kalder et ’omvendt kronologisk CV’. Men der er ikke én form som er rigtig, så lad dig inspirere af det. I det følgende vil vi komme omkring nedenstående punkter:

 • Kontaktoplysninger og billede
 • Profil
 • Erhvervserfaring
 • Uddannelse
 • Kurser
 • IT
 • Sprog
 • Fritid
 • Evt. referencer


Kontaktoplysninger og billede

Der er nogle informationer som du skal have i dit CV:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • Email

Mange indsætter også et link til deres LinkedIn profil eller en hjemmeside. Det kan være en god ide at gøre men sørg for, at din profil/hjemmeside er opdateret, så læseren får et godt indtryk af dig.

Derudover anbefaler vi, at du altid har et billede på dit CV. Det giver et positivt indtryk at få ansigt på den person man læser om. Når du vælger et billede, så skal du ikke gå efter et feriebillede fra Mallorca eller en selfie fra cafeturen. Vælg et præsentabelt, vellignende billede af dig i farver eller sort/hvid og med en neutral baggrund.

Profil

Vidste du, at 83% af virksomheder normalt læser profilteksten i et CV? (Ballisager rekrutteringsanalyse 2017)

Din profil er et sammenskrevet tekststykke på 3-5 linjer, hvor du særligt har mulighed for at målrette dit CV. Derfor forandrer denne tekst sig også for hvert job du søger. Det er det eneste sted i dit CV, hvor du har mulighed for at være fremadrettet, og du kan fange læserens opmærksomhed ved at koble virksomhedens behov med dine kernekompetencer, motivation og faglige interesse. Tænk over at bruge linjerne på at beskrive, hvordan du matcher jobbet. Det er derfor ikke et tekststykke, hvor du skal skrive, hvor du er opvokset, hvor du bor eller hvad din kæreste laver. Tænk i stedet profilteksten som en faglig profil.

Erhvervserfaring

Under din erhvervserfaring skal du liste de relevante job du har haft/har. Hjælp gerne din læser på vej ved at uddybe de ansvarsområder du har haft (dine arbejdsopgaver) og dine resultater/udbytte. Det kan også være, at du har haft nogle projekter i dine ansættelser, som er relevante at uddybe. Mange studerende har en tendens til at være for beskedne omkring deres egne evner, men beskedenhed får dig ikke videre til jobsamtalen. Husk at CV'et ikke er en akademisk genre, hvor du skal tale både for og imod. Tværtimod er det en genre, der har mere til fælles med eksempelvis en reklame. Dog skal du naturligvis altid have autencitet i det du skriver.

Nedenfor er en skitsering af, hvordan du kan liste din erhvervserfaring.

  20xx-20xx

Ansvarsområder/arbejdsområder:

 • Eksempel
 • Eksempel
 • Etc.

Udbytte/resultater

 • Eksempel
 • Eksempel  

Projektorienteret forløb

Hvis du har været i projektorienteret forløb, vil det også være relevant at indsætte under erhvervserfaring evt. med en angivelse af, at det var et projektorienteret forløb. Nogle foretrækker at sætte det under uddannelsesafsnittet, hvilket er helt op til dig.

Frivilligt arbejde

Du kan ligeledes tilføje dit frivillige arbejde under erhvervserfaring og markere at det var frivilligt med en parentes: (Frivilligt arbejde). Hvis du har meget frivilligt arbejde bag dig kan det give mening at lave en overskrift for sig selv til dette punkt. Under overskriften frivilligt arbejde kan du også tilføje tillidshverv og ulønnede bestyrelsesposter.

Uddannelse

Under dit uddannelsesafsnit skal du liste hvilke(n) uddannelse(r) du har eller er i gang med at gennemføre. Det er ikke vigtigt for læseren at vide, hvor du har gået i folkeskole eller gymnasie, så dette bør du udelade fra dit CV.

Som nyuddannet kan du med fordel udspecificere din uddannelse. Tænk gerne over, at det ikke er alle der nødvendigvis kender din uddannelse, så det er din opgave at tydeliggøre, hvilke kompetencer og viden du har med fra din uddannelse. Du kan hjælpe læseren på vej ved at udvælge punkter som fx: Projekter, bachelor- eller specialeopgave, projektorienteret forløb, specifikke fag etc.

Husk, at du skal tænke på, hvilke punkter der er relevante for det job du søger, og det er derfor en god ide at målrette punkterne for hvert job du søger, da det kan være forskelligt, hvad du skal trække frem.

Hvis du som nyuddannet ikke føler, at du har megen relevant erhvervserfaring, kan du rykke uddannelsesafsnittet op inden erhvervserfaringsafsnittet.

Kurser

Hvis du har deltaget i (relevante) kurser, så kan du liste dine kurser med en kort beskrivelse af, hvad kurset omhandlede.

Sprog og IT

Det er efterhånden normal kutyme at angive, hvilke sprog man taler og fortælle om sine IT-kompetencer.

Ved sprog kan du bruge niveauerne: Modersmål, flydende i skrift og tale, rutineret og begynder.

Ved IT bør du angive, hvilke programmer du kender til og kan betjene. Det vil i nogle stillinger være påkrævet, at du fx kan anvende InDesign, hvorfor det er vigtigt at fortælle læseren, at du har erfaring med at bruge programmet. Du kan bruge inddelingen: Superbruger, øvet eller kendskab.

Fritid

Det er ikke alle, som udfylder et afsnit om deres fritid i CV’et, men faktisk kan dette afsnit være en måde at få arbejdsgiveren til at huske dig. Skriv omtrent 3-5 linjer om, hvad du laver i din fritid, og brug gerne din humor og sproglige kreativitet. Du behøver ikke at lave noget ekstraordinært for at kunne skrive et fritidsafsnit.

Referencer

Referencer kan være en god ide at forberede, hvis du kommer til jobsamtale, men det er ikke nødvendigvis nogle, som du skal skrive på dit CV. Hvis du gerne vil fortælle læseren, at du har referencer, kan du fx skrive, at referencer kan rekvireres efter aftale. Det er også dig selv som bestemmer, hvilke referencer du vil give.

Overvej hvem som kender dig i en arbejdssituation og ved noget om, hvilke kompetencer du har.

Hvis du giver referencer, bør du forberede dem på, at de kan blive kontaktet. Du kan fortælle, hvad det er for en stilling, du har søgt, og hvorfor du føler, du passer godt til stillingen.

Andet

ogle vælger at anføre, at de har kørekort. Vores anbefaling er, at du kan skrive det i CV’et hvis det er relevant for stillingen. Nogle stillinger kræver eksempelvis, at du har adgang til egen bil, da der er kørsel i arbejdstiden.