HVORFOR KOMPETENCER OG PRÆFERENCER?

Første skridt til at finde ud af hvad du kan, hvad du vil, og hvordan du ønsker at arbejde, er gennem et fokus på dine kompetencer og præferencer. Den indsigt er guld værd, når du skal finde ud af, hvor du gerne vil sætte dig selv i spil f.eks. i virksomheder, hos praktiksteder og i opgavesamarbejder.

Samtidig er det vigtigt, at du kan sætte ord på dine kompetencer og gøre det synligt for en arbejdsgiver, hvordan du kan bruge disse, når du skal udforme dit CV eller skrive en ansøgning, og når du skal til jobsamtale. Det er nemlig ikke alle arbejdsgivere, som har den samme uddannelse som dig eller ved, hvad din uddannelse går ud på – det må du hjælpe dem med at få indsigt i, så de kan forstå, hvordan du kan bidrage med dine kompetencer.

HVAD ER KOMPETENCER?

Kompetencer er den viden og de færdigheder, som du har oparbejdet gennem studiet, samt andre erfaringer, der kan omsættes til konkrete handlinger.

I Arts Karriere arbejder vi med ’kompetencemodellen’, som skal gøre det lettere for dig at sætte ord på dine kompetencer. Modellen kan være et fint redskab at arbejde ud fra, når du skal kortlægge dine kompetencer og forberede dig på at skrive CV og ansøgning eller forberede dig til jobsamtalen.

Du kan finde modellen og skrive dine egne stikord/eksempler ned lige her.

UDFORSK DINE KOMPETENCER MED EN KARRIEREVEJLEDER

Vi anbefaler, at du løbende øver dig i at sætte ord på dine kompetencer undervejs i din studietid. Det kan f.eks. være en fast øvelse efter et afsluttet fag, projekt eller opgave. Du kan blive klogere på dine kompetencer ved at booke en karrierevejledning og udforske dine kompetencer gennem sparring med en karrierevejleder. Book en tid lige her.

KOMPETENCEKATEGORIER

FAGLIG VIDEN

Hvilken faglig viden, du kan bidrage med, er noget, som mange arbejdsgivere er optagede af. Her kan du f.eks. forklare, hvilken faglig interesse du har haft gennem dit studie. Ofte kan det være udfordrende at se, hvordan du kan anvende din faglighed 1:1 i en stilling. Her kan det være en fordel at tænke mere overordnet om din faglighed og bruge brede fagbegreber, som er forståelige for arbejdsgivere, der har en anden uddannelsesbaggrund end dig.

Eksempler:

 • Viden om menneskelig tænkning og adfærd

 • Viden om forvaltning og styring af uddannelse og pædagogik

 • Viden om oplevelsesdesign, der inddrager borgere, virksomheder og institutioner
   

GENERELLE AKADEMISKE FÆRDIGHEDER

I modsætning til din faglige viden vil dine generelle akademiske færdigheder ofte være nogle, du har tilfælles med andre studerende. Her kan du f.eks. forklare, hvordan du har lært at arbejde med opgaveskrivning eller fremlæggelser, og hvad du har lært om samarbejde. Har du f.eks. overvejet, at du er din egen projektleder på dit bachelor- eller specialeprojekt? 

Eksempler:

 • Indsamling og behandling af viden

 • Skriftlig og mundtlig formidling

 • Analyse og argumentation
   

ANDRE ERFARINGER

Det er ikke kun din uddannelse, som arbejdsgiverne fokuserer på, når de rekrutterer nye kandidater. Dine erfaringer fra studiejobs, frivillige jobs, fritidsaktiviteter eller udlandsrejser/udvekslingsophold kan også være værdifulde for arbejdsgiverne. Beskriv dine erfaringer med udgangspunkt i dine opgaver og ansvarsområder og/eller dit læringsudbytte.

Eksempler:

 • Cafémedarbejder med opgaver som kundebetjening og overblik over bestillinger og med evnen til at samarbejde i et højt tempo

 • Ansvarlig for at organisere og afholde arrangementer i en forening

 • Lært om nye kulturer og samarbejdet med internationale studerende på udvekslingsophold
   

PERSONLIGE EGENSKABER

Vi bruger rigtig mange timer på vores arbejdsplads og sammen med vores kollegaer. Derfor er arbejdsgivere også ofte optagede af, hvem du er som person, da det siger noget om, hvordan du arbejder, og hvordan du passer ind i et team. Hvad kendetegner dig som person/kollega? Hvad har dine medstuderende, tidligere kollegaer/ledere trukket frem som dine stærke sider? Hvordan ønsker du selv, at andre opfatter dig? Disse spørgsmål kan være gode at stille dig selv, når du skal afdække dine vigtigste personlige egenskaber.

Eksempler:

 • Mine tidligere kollegaer beskriver mig som en person, der er god til at tage initiativ og motivere andre.

 • Jeg er god til at bevare det store overblik og får energi af at føre et projekt fra start til slut.

 • Som kollega sætter jeg pris på at sparre og dele viden med hinanden.
   

RESULTATER

Det kan være udfordrende at sætte ord på noget, vi er stolte af, da det for mange føles som at prale. Dog kan det at fremhæve noget, du er stolt af at have leveret eller udviklet eller være en del af, være med til at sige noget om dine kvaliteter og bidrag. Du kan også få dette spørgsmål til en jobsamtale: ”Fortæl os om en situation, som du lykkedes godt med”. Her er det vigtigt at have flere eksempler at trække på. Dine eksempler kan være studierelaterede eller andre erfaringer – det vigtigste er, at du kan fortælle, hvad du gjorde i situationen. 

Brug denne øvelse til at finde gode eksempler på dine resultater.

Som inspiration kan du her se en række kompetenceområder og opgaver, som Arts-kandidater kan varetage: