Gennem netværk har du mulighed for at erfaringsudveksle, få hjælp og hjælpe andre i professionelle kontekster. Netværk kan spille en rolle for din karrierevej og dit arbejdsliv. Dit netværk består af dine relationer, både dem, der er tæt på dig, og dem, der er mere perifere. At have et solidt netværk kan blive centralt i din jobsøgning, eller hvis du vil nå dine arbejdsrelaterede mål. Netværk er også en vigtig kilde til inspiration og indsigt i jobs, virksomheder og brancher.

Jo større dit netværk er, des større er sandsynligheden for, at du kan drage nytte af dit netværk, når behovet opstår. Vær derfor åben over for, hvilke personer der kan indgå i dit netværk.

Du kan netværke på mange forskellige måder. Hvis du har lyst til at udvide eller pleje dit netværk, så vær proaktiv og opsøgende. Det er vigtigt at vise andre, at du er interesseret i dem. Du kan proaktivt udvide og interagere med dit netværk på forskellige måder. Vi har nedenfor samlet nogle tips til, hvordan du kan være proaktiv i dit netværk.

GUIDE TIL KAFFEMØDER

Her finder du en trin-for-trin-model til, hvordan du kan tage initiativ til et kaffemøde:

 1. Find ud af, hvem du kan invitere, som ved noget om det, du gerne vil blive klogere på.
 1. Kontakt vedkommende – enten på LinkedIn, e-mail eller telefon. Her forklarer du, hvorfor du gerne vil mødes, og hvilke indsigter du ønsker at få ud af mødet. Vær åben for at mødes på en lokation, der passer vedkommende, og evt. over telefon eller online.
 1. Det kan være en god idé at have forberedt nogle spørgsmål.

  Eksempler: Hvordan fik du den stilling, du er i i dag? Hvad ser I efter, når I ansætter nye kandidater? Hvordan ser en arbejdsdag ud for dig?
 2. Til mødet er det dit ansvar at rammesætte samtalen og overholde tiden, som I har aftalt – ofte er 30 minutter passende.

 3. Det er god stil at skrive efter mødet og takke for samtalen.

OM LINKEDIN

LinkedIn kan være et godt redskab, som du blandt andet kan bruge til følgende:

 • Finde viden om, hvad andre med din uddannelse arbejder med

 • Kortlægge dine kontakter og skabe nye. Det kan være en stor fordel at sende en personlig hilsen med, når man rækker ud til en person, man ikke kender i forvejen. Husk, at du kun kan sende en personlig hilsen, hvis du går ind på vedkommendes profil

 • Holde dig opdateret på dit fagområde ved at følge personer, grupper og virksomheder

 • Researche og holde dig opdateret på virksomheder

 • Se jobopslag

 • Blive rekrutteret

 • Samle og give anbefalinger

 • Deltage i fagrelevante debatter

 • Have et tilgængeligt CV online (husk at opdatere din profil løbende)
   

GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER PÅ DIN PROFIL

Når du skal i gang med at udfylde din profil, er der nogle grundlæggende elementer, som er gode at have på plads:

 • Sørg for at have et vellignende profilbillede.

 • Med overskrifter og nøgleord under dit navn har du mulighed for at præge din profil med din faglige interesse.

 • I din profiltekst forklarer du, hvem du er, hvad dine faglige interesser er, og hvad din motivation er.

 • Tilføj dine erfaringer såsom studiejob, frivilligt arbejde og projekter i løbet af din studietid. Du kan uddybe, hvad dine arbejdsopgaver gik ud på, og hvilke ansvarsområder du havde, samt hvilke resultater du opnåede.

 • Tilføj de uddannelser, du har taget, og den uddannelse, du er i gang med. Fremhæv fag, opgaver samt akademiske færdigheder. Find evt. inspiration i din studieordning.

 • I rubrikken kompetencer kan du tilføje dine metodiske kompetencer, din faglige viden, dine interesser og de programmer, du behersker.

 • Du kan ændre din personlige url, så den er nemmere at linke til i et CV (f.eks. linkedin.com/in/ditnavn). Du ændrer det under dine kontaktoplysninger.

 • (Arts Karriere holder arrangementer, hvor vi gennemgår de grundlæggende elementer i LinkedIn. Hold øje med vores arrangementskalender, og meld dig til, hvis du vil vide mere.)

ER DU FÆRDIGUDDANNET?

Så meld dig ind i AU’s alumnenetværk og få en masse spændende tilbud.