Jobsamtalen er din mulighed for at vise virksomheden, at du er den rette til jobbet. Husk, at de allerede er interesserede i dig baseret på dit CV og din ansøgning. Nøglen til en vellykket jobsamtale er forberedelse. Det er en rigtig god idé at øve dig i at svare på de spørgsmål, som virksomheden kan finde på at stille dig. Du ved aldrig, hvilke spørgsmål de vil stille, men det er meget sandsynligt, at de vil komme ind på nogle af nedenstående punkter:

KAN DU FORTÆLLE LIDT OM DIG SELV?

Ofte får du mulighed for at snakke dig varm med et spørgsmål om, hvem du er. Forbered gerne to-tre minutter, hvor du f.eks. kan komme ind på følgende:

  • Hvad studerer du/har du studeret – og hvad har du interesseret dig for/lært i løbet af studietiden?
  • Hvad har motiveret dig i dine valg, f.eks. hvorfor valgte du at studere antropologi, eller hvorfor valgte du at være frivillig for Røde Kors – og hvordan kan disse valg sættes i relation til stillingen, du har søgt? Har disse erfaringer gjort dig mere opmærksom på, at du gerne vil arbejde med en bestemt målgruppe, eller er du blevet nysgerrig på at få brugt din teori i praksis på en særlig måde? Her kan det være en god idé at fokusere på de interesser, der lægger sig op ad den stilling, du har søgt.
  • Hvem er du ved siden af studier og arbejde? Hvordan kan du godt lide at bruge din tid, når du har fri?

MOTIVATION

”Hvorfor har du søgt denne stilling?” kan være et spørgsmål, som virksomheden stiller for at blive klogere på, hvad din motivation er for at søge stillingen. Forbered eksempler på, hvorfor du har søgt netop denne stilling, og hvad du finder interessant ved virksomheden og arbejdsopgaverne. Du kan også bruge andre faktorer såsom branche eller målgruppe, din interesse fra studiet eller anden erfaring som begrundelse for at søge stillingen.

DINE KOMPETENCER, ERFARINGER OG EGENSKABER

Virksomheden kan også stille spørgsmål, som skal afdække, hvordan du vil løse opgaverne i stillingen. Her kan det være en god idé at have udtænkt to-tre eksempler på, hvordan du kan bruge din uddannelse eller erfaring til at løse opgaverne. Det vil give virksomheden et billede af, hvad du kan, hvad du har lært, og hvilken erfaring du kan bidrage med.

Virksomheden vil ofte være interesseret i at få noget at vide om dine personlige egenskaber i forhold til jobbet og kan f.eks. spørge, hvordan du samarbejder med andre, hvilken rolle du ofte indtager i en gruppe, eller hvilke arbejdsopgaver du trives bedst med. Forbered også her nogle eksempler fra dine tidligere erfaringer, som kan understøtte dine svar. Det kan også være, at du har fået tilbagemeldinger fra dine medstuderende eller tidligere kollegaer, som du kan bringe i spil. Du må også gerne tænke over dine styrker og svagheder i forhold til stillingen. Husk at uddybe disse med eksempler og refleksion over, hvordan du kan forbedre dine svagheder.

STIL SPØRGSMÅL

Det kan være en god idé at have forberedt nogle spørgsmål på forhånd, f.eks. vedrørende eventuelle udfordringer forbundet med opgaverne i stillingen, om der er nogle sociale aktiviteter på arbejdspladsen, eller hvilken faglighed de har i det team, som du skal være en del af. Du kan også spørge ind til den videre procedure – om du vil blive ringet op, og om der kommer en ny samtalerunde. Skal der ikke være flere samtalerunder, så afslut evt. med at give dine referencer.

LØN 

Undgå at stille spørgsmål om løn til jobsamtalen – vis, at det er stillingen, du er interesseret i. Ved fuldtidsstillinger er det dog en god idé at undersøge lønniveauet gennem en fagforening eller statistikker eller ved at spørge andre, som sidder i lignende stillinger. Så er du forberedt, hvis virksomheden bringer løn på banen. Ved studiejobs er der oftest en fast lønramme, som ikke er til forhandling.

CASES OG TESTS

Rekrutteringsprocessen kan inkludere cases og tests enten før eller under jobsamtalen, for at virksomheden kan danne sig et helhedsbillede af dig, og hvordan du vil udføre fremtidige arbejdsopgaver.

CASES

Gennem en case får du mulighed for at vise, hvordan du arbejder med en problemstilling. Formålet med at anvende cases kan blandt andet være, at virksomheden får et indblik i, hvordan du tænker, sorterer og analyserer information. Hvis du er blevet bedt om at præsentere løsningen, kan det være en god idé at planlægge og strukturere dit oplæg. Måske har du mulighed for at lave en PowerPoint-præsentation eller et andet produkt, som kan understøtte dine tanker om løsningen.

TESTS

Tests anvendes for at give virksomheden et billede af, hvordan du går til udvalgte emner, som er vigtige for, at du trives og lykkes i stillingen. Det kan f.eks. være et spørgeskema, hvor du skal svare på forskellige udsagn på tid. Det er altid bedst at svare oprigtigt, så det giver det mest rigtige billede af, hvem du er. Testresultatet bruges som regel som grundlag for en jobsamtale, hvor der vil blive givet en tilbagemelding, og du får mulighed for at uddybe testresultatet.