Bachelorprojekt og speciale på Arts

Hvordan skriver jeg en større akademisk opgave? Få viden om planlægning, frister og formalia
i forbindelse med dit bachelorprojekt eller speciale