Nøgleord IKK

Hvis dit fag ikke har lagt en liste med mulige nøgleord ud, anbefales du at udarbejde dine tre nøgleord i samarbejde med din specialevejleder.

Digital Design og Informationsvidenskab/
Digital Design and Information Studies

Nøgleord

 • Analysis of web and social media
  Artificial Intelligence, Machine Learning (AI/ML)
  Big Data and Big Data Analytics
  Blockchain
  Business and IT
  Business Intelligence (BI)
  Business models and understanding
  Change management
  CoDesign
  Communication
  Communication, strategic
  Computer Supported Cooperative Work (CSCW)
  Concept development
  Critical theory, critical design
  Cultural heritage
  Data Visualization
  Democracy and IT
  Design processes
  Design research, research for/into/through design
  Design theory
  Didactics, pedagogy, learning
  Digital aesthetics
  Digital Business Strategy
  Digital Capabilities
  Digital citizenship, citizens online
  Digital culture and society
  Digital data Ethics
  Digital data Trust
  Digital economy
  Digital transformation
  Digitalization
  Diversity and inclusivity
  E-government
  E-learning
  Embodied interaction
  Enterprise architecture and design
  Ethnography
  Evaluation studies
  Game  design
  Game culture
  Game development
  Game psychology
  Game theory and criticism
  Gender and queer theory
  Geographic information systems (GIS)
  Governmentality studies
  Green technologies (climate technologies, climate IT)
  Health Informatics
  Human Computer Interaction (HCI)
  Information Infrastructures (II)
  Information Systems (IS)
  Infrastructuring
  Innovation
  Interaction design
  IT governance
  IT in an organizational context
  IT Service Management (ITIL)
  IT strategy
  Kids, youth and IT
  Knowledge Management (KM)
  Mobile design and services
  Narrative
  Network Theory
  Online communities
  Open source
  Organizational -theory, -change, -development
  Organizational implementation
  Participatory Design
  Performance Design
  Process Improvement
  Programming
  Project management
  Prototyping
  Public IT and infrastructure
  Qualitative methods
  Quantified self
  Quantitative methods
  Research (Censor has a PhD and is an active researcher)
  Science and Technology Studies (STS, ANT, SCOT etc.)
  Security, cybersecurity, IT security
  Service architecture
  Service design
  Social media
  Software platforms and ecosystems
  Software studies (software art and culture)
  Sound studies
  Studium Generale
  Surveillance society and IT
  Sustainability (of IT, management of)
  Systems development
  Tangible interaction
  Target audience, group analysis
  Technology history and philosophy
  Usability
  User Experience Design
  Virtual Reality, Augmented Reality

Engelsk


Ældre litteratur – alle genrer
Grammatik og fonetik
Historie, samfundsfaglige emner
Kultur (sport, kønspolitik, racespørgsmål, etc.)
Moderne litteratur - alle genrer
Oversættelsesteori
Sociolingvistik og sproghistorie

Interkulturelle Studier / Intercultural Studies

Regioner Regions
Europa Europe
Sydeuropa Southern Europe
Post-sovjetiske områder Post-Soviet regions
Central- og østeuropa  Central and Eastern Europe
Balkan Balkans
Nordiske lande / Baltikum Nordic countries / Baltic region
Vesteuropa Western Europe
Mellemøsten Middle East
Asien Asia
Kina  China
Øst-Afrika East Africa
Vest-Afrika West Africa
Syd-Afrika  Southern Africa
Nordafrika North Africa
Mellem- og Sydamerika  Central- and South America
Nordamerika North America
Arktis inkl. Grønland Arctic region, including Greenland
Det globale Nord The global North
Det globale Syd The global South
Oceanien Oceania
Felter, kontekster og temaer Fields, contexts and themes
Globalisering Globalization
Naturressourcer / Konflikt natural resources / conflict
Konflikt- og fredsforskning conflict- and peace research
Erindingspolitik memory politics
Migration – og folkevandring migration
Nationalstater og nationalisme  nation states and nationalism
Uddannelse education
Populisme  populism
Diaspora diaspora
Kolonialisme (post-, neo- og de-)  postcolonialism
Markedskommunikation, branding, corporate communication
Forbrug og kultur  consumption and culture
Populærkultur  popular culture
Interkulturel kommunikation Intercultural communication
Turisme innovation og udvikling tourism innovation and development
Teori, metode og analyse Thery, methos and analysis
Aktionsforskning action research
Kvalitative metoder  qualitative methods
Digitale metoder, netnografi digital methods and netnography
Diskurs, framing, agenda-setting discourse, framing, agenda-setting
Praksisteori praxeology
Systemteori / Affektteori systems theory / affect theory
Retorik, sprog, narratologi rhetoric, language, narratology
Kulturteori og –analyse cultural theory and analysis
Identitetsteori Identity theory

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation
(engelsk, fransk, spansk, tysk)

Nøgleord

 • Markedskommunikation 
  • krisekommunikation
  • ansvarligheds- og brandingkommunikation
  • digital kommunikation
  • sociale medier
 • Organisationskommunikation
  • intern kommunikation
  • HR- og ledelseskommunikation
  • forandringskommunikation
 • Professionel kommunikation
  • sprogbrug
  • oversættelse og tekstforfatning
 • Forhandling og interkulturel kommunikation
 • Samfund, historie og kultur

Oplevelsesøkonomi

Vælg Oplevelsesøkonomi og -design som Nøgleord 1 og derudover 1-2 nøgleord fra listen nedenfor

 • Affektteori og -analyse
 • AI – artificial intelligence inkl. robotteknologi
 • Bæredygtighed
 • Corporate communication
 • Data-visualisering
 • Designprocesser
 • Digital dannelse
 • Digitale medier og sociale medieplatforme (Twitter, Facebook, Instagram, blogs m.fl.)
 • Digitale metoder
 • Digitalisering
 • Diskursanalyse
 • Entreprenørskab
 • Film og TV
 • Forbrug
 • Informations-og kommunikationsteknologi
 • Informationsarkitektur
 • IT i kontekst
 • IT og læring
 • Kommunikationsplanlægning
 • Køn
 • Kulturarv
 • Kulturorganisationer og -institutioner
 • Kulturteori og -analyse
 • Læring og uddannelse
 • Markedskommunikation, branding og marketing
 • Medier og mediekommunikation
 • Medier og offentlighed, mediesociologi og - historie
 • Medieteknologier
 • Medieteori, -historie og analyse
 • Museer
 • Musik og lydmedier
 • Nyhedsformidling og journalistik
 • Oplevelsesøkonomi og -design
 • Organisationskommunikation/strategisk kommunikation
 • Performanceteori
 • Politisk og/eller offentlig kommunikation
 • Stedsteori
 • Sundhed
 • Systemudvikling
 • Turisme