Fællesskab på holdet

Arts' Fællesskabsfif

Vil I etablere et godt fællesskab på jeres hold? Eller trænger jeres fællesskab til et boost? Så gør brug af værktøjet Fællesskabsfif, som I finder beskrevet nedenfor.

De fleste studerende vil gerne mødes ud over undervisning og forelæsninger. Det kan være forskelligt, om man har ønsker om at mødes og drikke en øl sammen, mødes om en biograftur, til spisning hos hinanden eller måske om en aktivitet med et mere fagligt indhold. 

At mødes om en gåtur, et brætspil eller noget helt tredje er med til at styrke fællesskabet på holdet og relationerne på tværs. 

Fælles for alle arrangementer er, at de kræver planlægning og en dato i kalenderen. Fællesskabsfif hjælper jeres hold med at få struktureret planlægningen, samtidig med at I får idéer til, hvad I kan mødes om. 

Fællesskabsfif kan med fordel bruges i forlængelse af undervisningen, hvor I selv faciliterer at få sat redskabet i spil. I kan også spørge fx jeres tutor eller instruktor om hjælp til faciliteringen. I skal sætte ca. 1-1,5 time af til det.

Derfor er Fællesskabsfif en god idé

 • Alle på holdet er med til at planlægge aktiviteter, og alle kan på den måde få indflydelse på og spejle sig i det, der arrangeres. 
 • I lærer hinanden at kende på tværs af eventuelt allerede etablerede grupper. 
 • Datoer for arrangementer fastsættes tidligt på semestret, og alle har på den måde mulighed for at få kalendersat aktiviteterne, hvilket øger chancen for, at flere kan deltage.  
 • Opgaverne kan uddelegeres tidligt – med hensyntagen til den enkeltes tid og ressourcer – og chancen for, at en aktivitet bliver til noget, øges hermed.  

Sådan gør I

Sammensæt vilkårlige grupper á 3-5 studerende fx ved lodtrækning. Afhængigt af holdets størrelse aftaler I, om hver gruppe skal planlægge én aktivitet pr. semester eller én aktivitet pr. år.  

Hver gruppe tildeles en måned, så aktiviteterne fordeles ud over semestret/året. Det er en rigtig god idé at skrive aktiviteterne ind i en fælles kalender. I finder en kalenderskabelon til jeres hold her.

I kan finde inspiration til aktiviteter nedenfor.  

For hver aktivitet aftales

 • Indhold 
 • Mødedato 
 • Mødested 
 • Tilmelding / ikke tilmelding 
 • Kommunikation 
 • Evt. ekstra planlægningsmøde 
 • Evt. indkøb 
 • Evt. deltagerbetaling 
 • Rollefordeling 

For flere af aktiviteterne, I finder nedenfor, gælder det, at det vil være muligt at deltage, selvom man måske ikke har råd til selve aktiviteten eller ikke lige har mod på den. Nogle kan klatre, mens andre hygger sig med en kop kaffe, eller man kan deltage i noget af tidsrummet og fx være med til at spille brætspil, men ikke tage med i fredagsbar efterfølgende. Sørg derfor gerne for, at det er muligt at tilmelde sig de enkelte elementer af aktiviteten.  

Har I brug for at låne et lokale på Arts, finder I info her.  

Har I brug for hjælp eller sparring, er I altid mere end velkomne til at kontakte Arts’ trivselskoordinator: Louise Griberg Spaabæk, grib@au.dk, 22 21 93 57.

Inspiration til aktiviteter

Fællesskab i kort tid

 • Besøg i en fredagsbar
 • Gåtur i Uniparken
 • Kaffe og krea
 • Kage i kantinen
 • Kongespil i Uniparken
 • Legetid i pausen – fx levende vendespil med fagtermer
 • Mindfulness efter undervisningen
 • Morgenmad før undervisningen
 • Nytårskur
 • Pizza på nærmeste pizzeria

Fællesskab indendørs

Fællesskab udendørs

Kontakt

Har du spørgsmål til Fællesskabsfif, er du velkommen til at kontakte Arts’ trivselskoordinator Louise Griberg Spaabæk på grib@au.dk.

Arts Bygningsservice hjælper med spørgsmål til lokaler. Kontakt dem på artsbyg@au.dk.