Undervisningsmiljøvurdering, EVU 2022

Resultater af undervisningsmiljøvurderingen

Der har været flere sideløbende processer ift. at drøfte og handle på resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen på Arts.

Dit uddannelsesnævn har drøftet undersøgelsens data for undervisningsmiljø for din uddannelse og lavet en handleplan med indsatser på området.

Handleplanerne har været fremlagt studienævnene til videndeling og kvalificering og er godkendt af studieledelse og prodekan for uddannelse.

Du kan finde handleplanen for din uddannelse her: