Antrorådet

Antroråddet er fagrådet, som repræsenterer alle BA- og KA-studerende (inkl. Human security og Sustainable Herritage), samt tilvalget i Sociologi. Rådet arbejder med studierelevante problemstillinger, forberedende workshops og fungerer som talerør mellem studerende og undervisere.

Kontaktemail: antrofagraad@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Antroraaddet