ARTSrådet

ARTSrådet er Studenterrådet på fakultetet ARTS. Her forsøger vi at løse studenterpolitiske problemer, møde faglige-, studiemiljømæssige- og sociale udfordringer og sikre de studerendes rettigheder og generelle levned på fakultetet. Vi arbejder med problemstillinger, som relaterer sig til hovedområdet Arts på Aarhus Universitet, både før, under og efter studiet. Vi er det samlede Studenterråd for de ca. 17 fagråd og -udvalg, der er aktive på Arts.

Her på siden kan du læse mere om, hvad vi laver, hvem vi er, og hvad vi mener. Læs f.eks. om Artsrådsmøder, Forretningsudvalget og fagudvalgene på Arts. Hvis du har spørgsmål til vores arbejde, forslag til nye fokusområder el. lign., er du velkommen til at kontakte os. Brug os som din fagforening på studiet. Vi er et organ som kører på frivillige kræfter, og vi kan altid bruge lidt ny energi!

Hvor har ARTSrådet indflydelse?

Artsrådet har jævnlig kontakt med de enkelte fagråd på vores fakultet, og så har vi regelmæssig kontakt til Studie- og uddannelsesnævnene på fakultetet og så har vi en repræsentant i Institforum. 

Vi repræsenterer desuden vores medstuderende på ARTS overfor diverse vejledningsorganer og dekanatet på fakultetet samt i Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Derudover faciliterer vi også dialog og diskussion fagrådene imellem og med de nødvendige koordinatorer.

Herudover indstiller vi medlemmer til følende udvalg:

  • Akademisk råd
  • Studenterrådets udvalg: AUPUS, LUPUS, SUUS, CUUL og IC
  • Biblioteksudvalget

ARTSrådet diskuterer særligt undervisningspolitik, studiemiljø og trivsel, blandt mange andre vigtige emner. Som enkel studerende og som Fagråd på Arts kan man bruge Artsrådet til at få sin stemme hørt på fakultetsplan og til at tale med sine medstuderende om stort og småt, der rører sig i hverdagen som studerende.

Fagrådspuljen

Fagrådspuljen er de lokale fagråds* mulighed for at søge om midler til faglige og fagsociale begivenheder på studiet. Reglerne for fagrådspuljen kan hentes på linket herunder.

* Hvis dit studie ikke har et fagråd, er det stadig muligt at søge. Se retningslinjerne for nærmere info.

Kommende Aktiviteter

ARTSrådet i det kommende semester

Vi i ARTSrådet glæder os meget til et godt samarbejde med de studerendei de lokale fagråd og foreninger i det kommende semester, og har derfor også tænkt os stille os til rådighed. Alle vores Artsrådsmøder er åbne for fagrådsrepræsentanterne på ARTS. Der vil være god forplejning, vigtige drøftelser og masser af hygge!

I kan altid se vores begivenheder på Facebook.

Artsrådsmøder

Ca. 3 gange i semestret afholder ARTSrådet Artsrådsmøder. Der er her, at repræsentanterne fra alle fagrådene bestemmer, hvad Artsrådet skal lave, og hvilken politik vi skal føre. Derudover er der jævnligt workshops og oplæg, der f.eks. handler om, hvordan man får sit fagudvalg til at fungere bedst muligt, hvordan man arbejder bedst i studienævnene, eller hvordan man bedst behandler frivillige. Artsrådet tilbyder altid aftensmad til møderne!

OBS: dagsordener bliver opdateret på vores facebookside­­ under de enkelte begivenheder - har man ikke adgang til facebook, men ønsker at få en dagsorden tilsendt, bedes man venligst kontakte os på artsraadet@gmail.com.

P.S.: Artsrådet vil jævnligt lægge relevante dokumenter op på Fagråds siden, så kig forbi en gang i mellem.

Referater 2023

D. 13/2 Konstituerende Artsrådsmøde: her.

D. 20/3 Mellem fagråd og Artsråd: her.

D. 26/4 Klager: hvem, hvad og hvordan?: her.