Artsrådet

Artsrådet er Studenterrådet på fakultetet Arts. Her forsøger vi at løse studenterpolitiske problemer, møde faglige-, studiemiljømæssige- og sociale udfordringer og sikre de studerendes rettigheder og generelle levned på fakultetet. Vi arbejder med problemstillinger, som relaterer sig til hovedområdet Arts på Aarhus Universitet, både før, under og efter studiet. Vi er det samlede Studenterråd for de ca. 17 fagråd og -udvalg, der er aktive på Arts.

Her på siden kan du læse mere om, hvad vi laver, hvem vi er, og hvad vi mener. Læs f.eks. om Artsrådsmøder, Forretningsudvalget og fagudvalgene på Arts. Hvis du har spørgsmål til vores arbejde, forslag til nye fokusområder el. lign., er du velkommen til at kontakte os. Brug os som din fagforening på studiet. Vi er et organ som kører på frivillige kræfter, og vi kan altid bruge lidt ny energi!

Hvor har Artsrådet indflydelse?

Artsrådet har jævnlig kontakt med de enkelte fagråd på vores fakultet, og så har vi regelmæssig kontakt til Studie- og uddannelsesnævnene på fakultetet og så har vi en repræsentant i Institforum. 

Vi repræsenterer desuden vores medstuderende på Arts overfor diverse vejledningsorganer og dekanatet på fakultetet samt i Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Derudover faciliterer vi også dialog og diskussion fagrådene imellem og med de nødvendige koordinatorer.

Herudover indstiller vi medlemmer til følende udvalg:

  • Akademisk råd
  • Studenterrådets udvalg: AUPUS, LUPUS, SUUS, CUUL og IC
  • Biblioteksudvalget

Artsrådet diskuterer særligt undervisningspolitik, studiemiljø og trivsel, blandt mange andre vigtige emner. Som studerende og som Fagråd på Arts kan man bruge Artsrådet til at få sin stemme hørt på fakultetsplan og til at tale med sine medstuderende om stort og småt, der rører sig i hverdagen som studerende.

Få et overblik

Dit lokale fagråd

Dit lokale fagråd er din nærmeste forbindelse til dit uddannelses- og studienævn og til mere viden om, hvad der rører sig på dit studie.

Find dit lokale fagråd

Har dit studie ikke et fagråd? Skriv til os og få hjælp til at oprette et!

Institutter, afdelinger, SN og UN

Studie- og Uddannelsesnævn

Hvert studie (med undtagelse af Teologi) er lokalt repræsenteret i et Uddannelsesnævn (UN). En af deres vigtigste opgaver er at diskutere studieordningerne samt at arbejde med evalueringerne. Hvert UN vælger en repræsentant til sit Studienævn (SN), der på institutplan bl.a. udarbejder eksamensformer og diverse valgfag og bestemmer strategiske beslutninger for instituttet.

Institutter og afdelinger

På ARTS har vi tre institutter: Institut for Kommunikation og Kultur (IKK), Institut for Kultur og Samfund (IKS) og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). Disse har hver deres studienære afdelinger.

Akademisk Råd, Artsrådet og Fakultetet

Akademisk Råd

Akademisk Råd sikrer studenterinvolvering i beslutninger om akademiske emner som forskning, talentudvikling og uddannelse. Det består af videnskabeligt og teknisk personale, ansatte ph.d.-studerende og studerende.

Læs mere om Akademisk Råd

Artsrådet

Artsrådet er Studenterrådet for Arts-fakultetet. Vi håndterer studenterpolitiske, faglige og sociale udfordringer samt sikrer studerendes rettigheder og trivsel. Vi repræsenterer de ca. 17 fagråd og -udvalg på Arts.

Fakultet

ARTS er AU fakultet for humaniora, teologi og pædagogik. Det består af 36 bacheloruddannelser og 56 kandidatuddannelser. På fakultetet har vi ca. 9.500 studerende og 800 medarbejdere fordelt over tre institutter og et hav af afdelinger.

Læs mere om fakultetet

Bestyrelsen, Studenterrådet og universitet

Bestyrelsen

AU's bestyrelse er universitetets øverste myndighed. Her sidder to studerende med, der vælges i to årige perioder ved universitetsvalget.

Studenterrådet

Studenterrådet er det samlede fagråd for hele AU. Forretningsudvalget vælges af det samlede fællesråd, som består af fagrådsmedlemmer fra fagråd fordelt over alle fem fakulteter. Artsrådet har 10 mandater i rådet.

Læs mere om Studenterrådet

Universitetet

På universitetsplan bestemmer bestyrelsen, rektoratet og universitetsledelsen AU's politiske strategi.

Fagrådspuljen

Fagrådspuljen er de lokale fagråds* mulighed for at søge om midler til faglige og fagsociale begivenheder på studiet. Reglerne for fagrådspuljen kan hentes på linket herunder.

* Hvis dit studie ikke har et fagråd, er det stadig muligt at søge. Se retningslinjerne for nærmere info.

Kommende Aktiviteter

Artsrådet i det kommende semester

Vi i Artsrådet glæder os meget til et godt samarbejde med de studerendei de lokale fagråd og foreninger i det kommende semester, og har derfor også tænkt os stille os til rådighed. Alle vores Artsrådsmøder er åbne for fagrådsrepræsentanterne på Arts. Der vil være god forplejning, vigtige drøftelser og masser af hygge!

I kan altid se vores begivenheder på Facebook.

Artsrådsmøder

Ca. 3 gange i semestret afholder Artsrådet Artsrådsmøder. Der er her, at repræsentanterne fra alle fagrådene bestemmer, hvad Artsrådet skal lave, og hvilken politik vi skal føre. Derudover er der jævnligt workshops og oplæg, der f.eks. handler om, hvordan man får sit fagudvalg til at fungere bedst muligt, hvordan man arbejder bedst i studienævnene, eller hvordan man bedst behandler frivillige. Artsrådet tilbyder altid aftensmad til møderne!

OBS: dagsordener bliver opdateret på vores facebookside­­ under de enkelte begivenheder - har man ikke adgang til facebook, men ønsker at få en dagsorden tilsendt, bedes man venligst kontakte os på artsraadet@gmail.com.

P.S.: Artsrådet vil jævnligt lægge relevante dokumenter op på Fagrådssiden, så kig forbi en gang i mellem.

Referater fra foråret 2024

D. 19/2 Ordinært møde: Referat.

D. 3/4 Ordinært møde: Referat.

D. 6/5 Ordinært møde: Referat.