Fagudvalg og fagråd på Arts

Fagudvalg eller fagråd?

Begge betegnelser dækker over det samme. Her har vi - for nemheds skyld - valgt at skrive fagudvalg.

Hvem sidder i et fagudvalg?

 • Fagudvalget består af studerende på dit fag, som forsøger at engagere sig i dit fag og studiemiljø.
 • Der er ikke noget officielt valg til fagudvalget, og udvalget består derfor udelukkende af frivillige studerende.
 • Fagudvalget har ingen formel beslutningskompetence

Hvad laver et fagudvalg?

 • Forsøger at forbedre dine eksamensformer og undervisning
 • Arrangerer sociale og faglige arrangementer
 • Forsøger at forbedre dit fysiske studiemiljø
 • Opstiller studerende til UFU og Studienævn

Hvordan kan dit fagudvalg hjælpe dig?

 • Problemer i et undervisningsforløb
 • Forældet eksamensform
 • Opstart af sociale og faglige arrangementer
 • Problemer i dit fysiske studiemiljø
 • De tager problemstillinger med videre i de relevante organer

Hvordan kan du hjælpe dit fagudvalg?

 • Italesætte problemer på dit fag eller i dit studiemiljø
 • Deltage i diskussioner omkring problemstillinger der bliver taget op i UFU eller Studienævn
 • Engagere dig i faglige og sociale tiltag

Fagudvalgene har typisk også et samarbejde med studienævn og uddannelsesfagudvalg.