Fransk Fagudvalg

Vedtægter for Fransk Fagudvalg

§ 1 Fagudvalgets formål

Fransk Fagudvalg er en studenterforening for franskstuderende på Aarhus Universitet, der arbejder for at styrke det faglige og sociale miljø på uddannelsen.

Foreningen er de studerendes organ, der kan skabe kontakt på tværs af årgange, kontakt til undervisere og administration eller kontakt til andre franske organisationer.

Foreningen er blandt andet den studerendes mulighed for at påvirke studiets indhold under sin studietid eller for at få indflydelse på studiets fremtid.

Planlægning af sociale og faglige arrangementer varetages blandt andet af og med vores søsterforening Rendez-Vous. Alle forslag, inputs og ideer er meget velkomne til vores mail, uanset om du vil starte en studenteravis på fransk, deltage i planlægning af arrangementer eller har konstruktiv kritik til studiet.

§ 2 Hjemsted

Aarhus Universitet, Nobelparken, 1481.

§ 3 Medlemmer - hvem kan være medlem af Fransk Fagudvalg?

Man skal være indskrevet på uddannelsen i fransk som hovedfag på BA, tilvalg eller kandidat.

§ 3.1 Man kan stadig være medlem, mens man er på BA- og KA- tilvalg på et andet studie.

§ 3.2 Der afholdes stormøde en gang om året efter studiestart, hvor nye som gamle studerende inviteres og opfordres til at engagere sig i fagudvalget.

§ 4 Møder

Der afholdes opstartsmøde i begyndelsen af hvert nyt semester for at sikre fortsættelsen af fagudvalget.

§ 4.1 Der vil derefter være møde cirka én gang om måneden, som er åbne for alle på afdelingen.

§ 4.2 Alle fremmødte har en stemme og kan komme med inputs.

§ 5 Fagudvalgets styregruppe

Fagudvalget ledes af en styregruppe som ønskeligt skal bestå af af 4-5 medlemmer.

§ 5.1 Styregruppen varetager i fællesskab følgende poster:

  • Formand
  • PR
  • Referent
  • Repræsentant(er) fra Rendez-Vous og Uddannelsesnævn

§ 6 Økonomi

I forbindelse med diverse arrangementer kan der søges tilskud hos større foreninger på Aarhus Universitet. Da alle penge bruges på et gældende arrangementer, vil der ikke blive fremlagt årsregnskab.

§ 7 Ændring af vedtægter

Styregruppen kan ændre i foreningens vedtægter enten til hvert månedsmøde eller til semesterstart.

§ 8 Sociale medier

Fransk Fagudvalg bestyrer siden “Fransk Fagudvalg” på Facebook, der bruges til at formidle og oprette begivenheder samt dele relevante events med og for studerende.

https://www.facebook.com/Franskfagudvalg/

§ 8.1 Fransk fagudvalg har en instagram profil ved navn “franskaarhus”, der bruges til at promovere aktiviteter, mærkesager, begivenheder med mere. Bruges ydermere også til “take-overs” blandt de studerende, så man får indblik i hinandens studieliv på tværs af årgange.

§ 8.2 Rendez-Vous bestyrer siden “Rendez-Vous à AU”: https://www.facebook.com/rendezvousAU/

GODKENDT AF SARAH KRAMER GASSEM OG NANNA FERSLEV TOBIJANSKA DEN 10. oktober 2019.