Nordika - Nordisk Fagudvalg

Nordika er Fagudvalget på Nordisk, det faglige og studenterpolitiske samlingspunkt for de studerende på studiet, hvor vi debatterer studierelaterede idéer og problemstillinger. Fagudvalget fungerer som naturligt bindeled mellem de studerende, uddannelsesnævnet (UN) og studienævnet (SN). Det er her, den enkelte studerende har mulighed for at blive hørt og påvirke de studiemæssige beslutninger. I Fagudvalget mødes studerende på tværs af alle årgange. Man har her mulighed for at diskutere studenterpolitik, hvad enten man har erfaring med det fra tidligere eller ej.

Nordika er desuden initiativtager til en række faglige og sociale arrangementer. Af nyere tiltag har Fagudvalget bl.a. arrangeret kommakursus, fælles faglig dag og oprettet en Opgavebank. 

Møderne i Fagudvalget er åbne for alle.

Du kan finde Nordika på Facebook og på Instagram, hvor vi løbende informerer om vores tiltag og deler relevant information for studerende på Nordisk. 

www.facebook.com/nordiskfagudvalg

https://www.instagram.com/aunordiskfagudvalg/

Fagudvalget kan kontaktes via vores Facebookside.

Her kan du se Fagudvalgets vedtægter.

 

Opgavebank

Nordisk Fagudvalg administrerer en opgavebank, hvor vi løbende indsamler eksamensopgaver udarbejdet af Nordisk-studerende fra de forskellige fag på grunduddannelsen inkl. bachelorprojekter. Står du selv over for en skriftlig eksamen i et af disse fag, har du her muligheden for at se eksempler på, hvordan en eksamensopgave kunne se ud. Opgaverne er alle gode opgaver, der typisk har fået karakteren 7, 10 eller 12. Opgaverne udvælges af underviseren på det enkelte fag og sendes (efter godkendelse af den studerende) til Fagudvalget. Al form for plagiering er naturligvis strengt forbudt.

Du kan tilgå de forskellige opgaver her:

Studium generale:

Et kritisk blik på kønnede konstruktioner i det posttraditionelle mediebillede, 12

Den sande læsning som en læsning af det umulige - En dekonstruktionistisk analyse af digtet ”Til Foraaret”, 10

Opgaver med A og B-form

Steen Steensen Blicher og sublime landskaber og Den tragiske fejl i J.P Jacobsens To verdener, 10

Når det sublime fejler og Indsigt er viden, 12

På Kanten af det sublime og To verdener - en tragisk novelle, 12

Grammatik og tekst:

Eksempel på opgavespørgsmål, F17

Gerd vil ikke ha' guld og grønne skove, 10

På frierfødder i Jotunheim, 12

Den subjektive sagprosa - En sproglig tekstanalyse, 12

Litteraturens teori og metode:

Re: set it and forget it, 7

Analyse af Pia Tafdrup, Hjemmefra (2010), 10

Wombwell's varsel, 10

Martin A. Hansens fortæller i "Isen bryder", 10

Sprog og afmagt i "VED ANDEN VERDENSKRIGS UDBRUD", 12

Litteraturhistorisk emne:

Suzanne Brøgger - med sig selv og sit køn som våben, 10

Ærlige erkendelser - Om autofiktionens spørgsmål og svar i det nye årtusinde, 12

Buler i sindet - en undersøgelse af modernismens ustabile menneske eksemplificeret i novellen "Bulen...", 12

Villy Sørensens tidlige digtning og livssyn - mellem første- og andenfasemodernisme, 12

”Hver dag” - I relation til modernisme og universalromantik, 12

Hamsuns psykologiske litteratur - Sult og Pan, 12 (skrevet af to studerende)

Medietyper og -teorier:

Stilistisk struktur og kønsperformative karakteristika - Analyse af filmen Thelma & Louise, 10

En medieteoretisk analyse med baggrund i ”Roanoke” fra American Horror Story (2016), 7

Restaureringen af Matador, 10

Daredevil - Marvels vovehals, 12 

Medieanalyser i kulturelle kontekster:

Vladimir Nabokovs Lolita - Filmadaptationen sat på prøve, 10

Feminisme udtryk på bloggen og Instagram - En medieanalyse med udgangspunkt i Ekaterina Krarup Andersens blog og Instagram, 10

Kunsten at græde i kor - En medieanalyse af Peter Schønaus filmatisering af Erling Jepsens roman Kunsten at græde i kor (2002), 12

Rummet mellem fakta og fiktion - En medieanalyse af Neill Bloomkampts "District 9", bilag, 12

Varme egnsretter og lunken nationalisme - Fremstilling af Sønderjylland i Spise med Price, 12

Analyse af Breaking Bad: hvordan fungerer seriens multiplotfortælling i relation til Walts psykologiske habitus, 12

Når kameraet spiller med - En analyse af framing og haptisk visualitet i found footage- horrorfilmen [REC] (2007), 12

En rejse i tid En komparativ analyse af Solaris og 2001: A Space Odyssey, 12

Vores Virkeligheder - Om den subjektive virkelighedsrepræsentation i Per Flys Forestillinger, 12

Pro-ana fællesskabet på blogs, 12

Power to the people - Om Justine Sacco, publics og magtfordeling på sociale medier, 12

En analyse af fortællingen og æstetiseringen af hverdagslivet på de digitale sociale medier ud fra Thomas Skovs blog og Instagram-profil, 12

En manusforfatters bekendelser - En problematisering af adaptationsprocessen i en postmodernistisk kontekst med afsæt i Charlie Kaufmans ’Adaptation’ (2002), 12

The Revolution Will Be Televised. Marvels Black Panther - Genreanalyse og kulturel betydning, 10

Sprogbrugsanalyse:

Interaktion og samtaleanalyse: Mads & Monopolet - synopsis

Interaktion og samtaleanalyse: Mads & Monopolet - bilag

Bachelorprojekt:

Spaltning i sind og samfund - Bacheloropgave om romanen Aminas Breve, 10

Den historiske roman - En udfordring og indsnævring af genren. I relation til Kim Leines Afgrunden (2015), 12

Facadespil og eksklusion - En næranalyse af Naja Marie Aidts Bavian (2006), 12

Det barnlige blik på verden - En fænomenologisk læsning af Josefine Klougarts roman Stigninger og fald, 12

Mænd og kvinders fremstilling af sig selv i forbindelse med deres arbejde - En sprogvidenskabelig analyse set ud fra et kønsperspektiv, 12


Romanlæsning:

Et ansigt til Emily - Roman eller generisk ubestemmelig? 12