Søg midler til ekskursioner gennem dit Uddannelsesnævn på Institut for Kultur og Samfund

Hvert Uddannelsesnævn under Studienævn for Kultur og Samfund har tidligere haft pulje hvorfra undervisere kunne søge om midler til forskellige aktiviteter.

Studienævnet har truffet en beslutning om at nedlægge disse midler.

Hvis du som underviser mangler midler til undervisningsrelaterede aktiviteter skal du i stedet kontakte din Afdelingsleder direkte.