Studievejledning

Studievejlederne

Studievejlederne ved noget om de enkelte bachelor- og kandidatuddannelser.
Tal fx med dem om:

  • Dine personlige studieforhold
  • Din studieplan
  • Fagspecifikke forhold
  • Udfordringer, du møder som studerende

En del af studievejlederne er selv studerende, og du finder dem tæt på uddannelsesstederne i Aarhus og Emdrup.

Studiecenter Arts

Medarbejderne i studiecentret ved noget om de praktiske og administrative forhold for studerende.

Tal fx med dem om:

  • Undervisning og eksamen – frister, tilmelding, datoer osv.
  • Indskrivningsbekræftelse
  • Verificering af eksamensudskrift
  • Blackboard
  • Timeplaner
  • Generelle regler og formalia

Du finder dem i studiecentrets afdelinger i Aarhus og Emdrup.

Vejledning til masterstuderende

Hvis du er studerende på masteruddannelserne eller uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne ved DPU kan du henvende sig til Studiecenter Arts.

Hvis du er masterstuderende ved Institut for Kommunikation og Kultur eller Institut for Kultur og Samfund, skal du kontakte efter-og videreuddannelse (EVU) på Arts, hvis du har spørgsmål.

Akademisk skrivning

Tilbud om undervisning i akademisk skrivning til studerende på Arts

Akademisk skrivning