Tilmelding: Vejleder og foreløbig titel, HA & BSc(B)

Tilmeldingsblanket for studerende på HA og BSc in Economics and Business Administration

Her finder du tilmeldingsblanketten, som du skal udfylde med oplysning om dit projekt samt ønske om vejleder. Du vil op til og før semesterstart få en vejleder tildelt af instituttet.

Hvis din ønskede vejleder ikke står i drop-down-menuen, er det fordi vedkommende ikke som udgangspunkt er tilgængelig.   

Deadline for tilmelding er 1. december.

Når du har udfyldt blanketten vil du blive bedt om at bekræfte dine oplysninger.  Du vil først derefter modtage en kvittering på e-mail, når din registrering er modtaget. For at kunne modtage kvitteringen, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du har skrevet den korrekte mailadresse i blanketten. Vær opmærksom på, at din AU e-mail starter med dit studienummer, eksempelvis: 2019XXXXX@post.au.dk.

Såfremt du vælger at skrive bachelorprojekt med en medstuderende, skal I udfylde registreringsblanketten sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver 'gruppe'). Vær opmærksom på, at det kun er den der står angivet som 'Studerende', som vil modtage Jeres fælles kvittering per e-mail.

Tilmelding/Registration

Tilmelding til bachelor, HA&BSc-BTECH

Tilmelding/registration
Vejleder/Supervisor
Studerende/Student information
Studerende/Student
Studerende/Student
Studerende/Student
Primært fagområde/Leading course
Formelt og aftalt samarbejde med virksomhed/Formal and agreed coorporation with a company
Metodevalg/Methodology
Samtykke/Consent
-