Bachelorprojekt - Diplomingeniør i Forretningsudvikling

På din uddannelses 7. semester skrives bachelorprojektet.

Gennem arbejdet med bachelorprojektet skal den studerende dokumentere, at vedkommende er i stand til at løse et praktisk problem for enten en etableret virksomhed eller for planlagt egen virksomhed.

Løsningen skal skabe dokumenteret værditilvækst for virksomheden, ligesom den skal indeholde handlingstiltag, der repræsenterer teknologisk nytænkning og derved medvirker til at skabe en positionel fordel for virksomheden. Problemløsningen skal være funderet i et udsnit af BDE-studiets teorier samt eventuelt supplerende teori.

Før tilmeldingsfristen

Valg af emne

Emnet vælges af den studerende/gruppen af studerende og skal godkendes af den semesteransvarlige på uddannelsen.  Bachelorprojektet kan skrives alene eller i grupper af max. 3 studerende.

Deadline for indmeldelse af emne samt gruppe er senest 20. juni og sendes pr. mail til Jan Laursen.

Vejlederallokering
Primo agusut tildeles grupperne en vejleder under hensyntagen til den/de studerendes indmeldte emne.

Projektregistreringen (link) skal udfyldes.

Tilmelding

Følger du et normeret studieforløb vil du automatisk blive servicetilmeldt dit afgangsprojekt op til dit 7. semester på uddannelsen.

Du skal selv tjekke i STADS, at din tilmelding er korrekt.

Det er den studerendes/projektgruppens eget ansvar at finde en virksomhed/samarbejdspartner.

Aflevering

Aflevering i WISEflow

Bachelorprojektet skal afleveres i WISEflow. Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit projekt. Afleveringsfristen fremgår af eksamensplanssiderne. Husk at opgaven skal være helt færdig med at uploade inden fristen, så det er en god idé at påbegynde upload i god tid før fristen. Det kan tage op til 30 minutter at uploade så stor en opgave som bachelorprojektet.

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

I forbindelse med bachelorprojektet skal der afleveres følgende via Wiseflow: Hovedrapport, ledelsesrapport og bilag (i en samlet fil).
Hvis projektet skrives i grupper, skal det tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte afsnit. 

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

Hvis du skriver som enkeltperson, skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.
Læs mere: https://studerende.au.dk/it-support/software/

Det mundtlige forsvar

Det mundtlige forsvar starter med 30 minutters præsentation af projektet og derefter ca. 30 minutters individuel eksamination.

Læs kursusbeskrivelsen for faget.

Instituttet vil via mail eller BlackBoard informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen (senest 6 uger efter du har afleveret).

Bedømmelse

Bachelorprojektet bedømmes af vejleder og af censor med udgangspunkt i en helhedsvurdering af projektet og det mundtlige forsvar. Karakteren gives efter 7-trinsskalaen

Den endelige karakter er baseret på din evne til at:

  • Identificere og beskrive projektets emne
  • Opstille en præcis og passende problemformulering
  • Argumentere for de valg, du har truffet, herunder valg af teori, metode og kildemateriale til at besvare problemformuleringen
  • Skrive et velstruktureret projekt med klare argumenter, afgrænsninger og præcist sprog
  • Redegøre for projektets indhold og kunne indgå i en diskussion omkring forskellige emner i forhold til projektet til det mundtlige forsvar.