Eksamensplaner

Her finder du dato, tidspunkt og sted for dine eksamener.

Vi ved, hvor vigtigt det er, at du kan planlægge din eksamensperiode. Der kan dog af og til opstå helt særlige situationer, der gør det nødvendigt for os at ændre i eksamensplanen. Vi anbefaler derfor, at du med jævne mellemrum orienterer dig om opdateringer i eksamensplanen.

Er der flere lokaler angivet ud for din skriftlige eksamen?

Hvis der er flere lokaler angivet ud for din skriftlige eksamen i planen, kan du 2-4 dage inden din eksamensdato finde en lokaleoversigt (PDF) på dit fag i WISEflow.

Med app'en AU Find eller AU Bygningskort kan du finde rundt på AU.

Hvornår kan jeg se min skriftlige eksamen i WISEflow?

Ca. 1 uge inden din skriftlige eksamen har du adgang til eksamensflowet i WISEflow.

Mundtlige eksamener

Tidligst 13 dage inden din mundtlige eksamen kan du se information om dit eksamenstidspunkt og -lokale i WISEflow. Du modtager automatisk denne information via e-mail, hvis du sætter WISEflow op til at sende dig e-mailnotifikationer.

Bytning af eksamenstidspunkt ved mundtlige eksamener

Uddannelserne har forskellige retningslinjer for bytning af eksamenstidspunkt ved mundtlige eksamener:

HA, BSc og obligatoriske fag på cand.polyt.:

Du har ikke mulighed for at bytte eller få tildelt et andet eksamenstidspunkt.

BDE, GMM, ITKO og valgfag (ikke emnefag) på cand.polyt.:

Når datoerne for de mundtlige eksamener er offentliggjort, kan du bytte plads med en medstuderende.

  • Hvis du aftaler med en medstuderende, at I bytter plads, skal du huske at få det godkendt af din underviser (senest kl. 12.00 dagen før eksamen).
  • Det er jeres eget ansvar at lave aftalen internt.
  • Det er kun muligt at bytte, hvis I har den samme underviser/vejleder/censor.
  • For ITKO og cand.polyt.: De nye tidspunkter bliver ikke ændret i WISEflow.
  • For BDE og GMM: Henvend jer til institutsekretæren for at få tiderne ændret i WISEflow. 

Mødetidspunkt til mundtlige eksamener for HA og Economics and Business Administration, BSc

  • Har du fået tildelt et eksamenstidspunkt om formiddagen, skal du være til stede ved eksamenslokalet, fra når den første eksamen starter om morgenen (tidspunktet for den første eksamen fremgår af en announcement på kurset i Brightspace).
  • Har du fået tildelt et eksamenstidspunkt om eftermiddagen, skal du være til stede ved eksamenslokalet fra kl. 12.00.
  • Hvis du ikke er til stede, vil den næste studerende på listen blive kaldt ind til eksamen. Du kan derfor blive kaldt ind til eksamen på et tidligere tidspunkt end det, du har fået tildelt i WISEflow.
  • Er du ikke til stede, når du kaldes ind, betragtes du som udeblevet fra eksamen og vil have brugt et eksamensforsøg.

Kontakt

Aarhus BSS Student Services i Herning kan hjælpe dig, hvis du er usikker på, hvornår og hvor du skal til eksamen.