Eksamensplaner

Mundtlige eksaminer (detaljerede eksamensplaner)

Som hovedregel vil du tidligst 13 dage før en mundtlig eksamen kunne se information om eksamenstidspunkt og -lokale i WISEflow. Det anbefales, at du sætter WISEflow op til at sende dig e-mailnotifikationer, således at du automatisk modtager e-mails fra WISEflow. Find vejledning her.

Nedenfor kan du læse om reglerne ved mundtlige eksaminer på din uddannelse.

HA, BSc og cand.merc.

Når en detaljeret eksamensplan er offentliggjort, betragtes den som endelig, og de studerende har ikke mulighed for at bytte eller få tildelt et andet eksamenstidspunkt.

De studerende, der har fået tildelt et eksamenstidspunkt om formiddagen, forventes at være til stede ved eksamenslokalet, når den første eksamen starter om morgenen (tidspunktet for den første eksamen fremgår af en announcement på kurset i Brightspace), mens de studerende, der har fået tildelt et eksamenstidspunkt om eftermiddagen, forventes at være til stede ved eksamenslokalet kl. 12.00.

De tildelte eksamenstidspunkter er vejledende i den forstand, at hvis en studerende ikke er til stede, vil den næste studerende på listen blive kaldt ind til eksamen. De studerende kan derfor blive kaldt ind til eksamen på et tidligere tidspunkt end det, de har fået tildelt i WISEflow.

Er de studerende ikke til stede, når de kaldes ind, betragtes de som udeblevne og vil have brugt et eksamensforsøg.

Cand.polyt.

Når en detaljeret eksamensplan/rækkefølge er offentliggjort, kan studerende bytte plads internt, hvis de ønsker det (dog senest kl. 12.00 dagen før eksamen).

Det er kun muligt at bytte, hvis I har den samme underviser/vejleder/censor*.

 • Det er de studerendes eget ansvar at få det til at fungere (de nye tidspunkter bliver ikke ændret i WISEflow).
 • Hvis du aftaler med en medstuderende, at I bytter plads, skal du huske at få det godkendt af din underviser.

* På følgende kurser er det af praktiske årsager ikke muligt at bytte plads, når først eksamensplanen er offentliggjort:

 • 'Advanced Operations Management'
 • 'Management of Technology'
 • 'Optimisation of Engineering Processes Using Numerical Approaches'
 • 'Technological Business Model Innovation'

Cand.it. (ITKO)

Når en detaljeret eksamensplan/rækkefølge er offentliggjort, kan studerende bytte plads internt, hvis de ønsker det (dog senest kl. 12.00 dagen før eksamen).

Det er kun muligt at bytte, hvis I har den samme underviser/vejleder/censor.

 • Det er de studerendes eget ansvar at få det til at fungere (de nye tidspunkter bliver ikke ændret i WISEflow).
 • Hvis du aftaler med en medstuderende, at I bytter plads, skal du huske at få det godkendt af din underviser.

Diplomingeniør i forretningsudvikling (BDE)

Når en detaljeret eksamensplan/rækkefølge er offentliggjort, kan studerende bytte plads internt, hvis de ønsker det (dog senest kl. 12.00 dagen før eksamen).

Det er kun muligt at bytte, hvis I har den samme underviser/vejleder/censor.

 • Det er de studerendes eget ansvar at få det til at fungere.
 • Hvis du aftaler med en medstuderende, at I bytter plads, skal du huske at få det godkendt af din underviser.

GMM

Når en detaljeret eksamensplan/rækkefølge er offentliggjort, kan studerende bytte plads internt, hvis de ønsker det (dog senest kl. 12.00 dagen før eksamen).

Det er kun muligt at bytte, hvis I har den samme underviser/vejleder/censor*.

 • Det er de studerendes eget ansvar at få det til at fungere.
 • Hvis du aftaler med en medstuderende, at I bytter plads, skal du huske at få det godkendt af din underviser.

* På  'Operations and Quality Management' er det af praktiske årsager ikke muligt at bytte plads, når først eksamensplanen er offentliggjort.

Vigtig information før eksamen

HUSK at medbringe dit studiekort til eksamen og mød op i god tid – mindst 15 minutter inden eksamen starter.

Du skal altid medbringe dit studiekort til alle eksamener!

Har du ikke fået dit studiekort eller har du mistet det, skal du i stedet vise billedlegitimation (pas eller kørekort).

Du skal også kunne oplyse dit studienummer (f.eks. 2018XXXXX) til eksamensvagten, så de kan finde dig på eksamenslisterne.

I WISEflow samt på opslagstavlen ved receptionen kan du se, hvor din eksamen foregår. Du kan finde mere information omkring digital eksamen på Aarhus BSS i venstremenuen under 'Digital eksamen'.

Kontakt IT-supporten på Aarhus BSS i god tid inden eksamen finder sted, hvis du har brug for hjælp: E-mail bss.it@au.dk eller tlf. 8715 0933.

Tjekliste til WISEflow- og FLOWlock-eksaminer

WISEflow-eksaminer

 • Kan du gå på det trådløse netværk Eduroam?
 • Har du opdateret din computers styresystem?
 • Har du installeret og opdateret din browser? Det anbefales at anvende Firefox eller Chrome.
 • Kan du lave en PDF-fil fra Word og/eller Excel til aflevering i FLOWassign?
 • Har du afprøvet testflow og afleveret en testfil?

FLOWlock-eksaminer

 • Har du installeret den nyeste version af FLOWlock-browseren?
 • Har du installeret/opdateret Flash?
 • Har du adgang til det flow, du er tilmeldt til eksamen, ca. en uge inden eksamen finder sted?