Frister for registering af karakterer

Frister for meddelelse af bedømmelse

Ved mundtlige eksamener får du din karakter umiddelbart efter eksamen.

Ved skriftlige eksamener er fristen for bedømmelse fastsat til senest 4 uger efter eksamen jf. eksamensbekendtgørelsen. Dog er fristen for bedømmelse af specialer fastsat til senest 6 uger efter, at du har afleveret dit speciale. Juli måned indgår ikke i beregningen af bedømmelsesfrister.

Universitet kan i enkelte tilfælde forlænge bedømmelsesfristen. De berørte studerende får direkte besked om en evt. ny frist.

Det er ikke muligt at få en forhåndsgodkendelse af specialet.