Beregning af gennemsnit

På dit eksamensbevis angives både eksamensresultatet for det enkelte fag samt hvor mange ECTS-point faget vægter. Der angives desuden et gennemsnit for din uddannelse.

Gennemsnittet for din uddannelse er et vægtet gennemsnit af alle dine graduerede bedømmelser - det vil sige alle eksamener, hvor du er blevet bedømt ud fra 7-trinsskalaen. Et vægtet gennemsnit er gennemsnittet af dine karakterer i forhold til karakterernes ECTS-vægtning.
Gennemsnittet beregnes med en decimal.

For at du kan bestå din uddannelse, skal du have bestået alle karakterbedømte eksamener med mindst 02 og have bestået alle eksamener , der bedømmes med "bestået/ikke bestået,"
Fag, der er bestået med 02 eller derover, kan ikke tages om.

 

Eksempel på beregning af vægtet gennemsnit:

Fag 1

15 ECTS

Karakteren 10

Vægt 150

Fag 2

15 ECTS

Karakteren 02

Vægt 30

Fag 3

20 ECTS

Karakteren 4

Vægt 80

Fag 4

10 ECTS

Karakteren 7

Vægt 70

  • Vægt i alt: 150+30+80+70 = 330

  • ECTS-point i perioden: 15+15+20+10 = 60

  • Vægtet gennemsnit: 330/60 = 5,5