Forkortelser i STADS

Herunder følger en forklaring på de forskellige forkortelser, som bruges i den studieadministrative selvbetjening (STADS) og eksempler på, hvornår forkortelserne bruges.

U står for udeblevet.
Eksempler: Den studerende møder ikke op til en mundtlig eller skriftlig stedprøve eller den studerende uploader ingen eksamensopgave i Wiseflow.

FE står for forladt eksamen.
Eksempler: Den studerende trækker et spørgsmål til en mundtlig eksamen, men ønsker ikke at blive eksamineret.
Den studerende uploader et ”blankt stykke papir” i Wiseflow i forbindelse med en skriftlig eksamen.

BF står for brugt forsøg.
Eksempler: Opgaven opfylder ikke krav om individualisering eller andre formkrav jf. den studerendes studieordning.  
Den studerende har ikke opfyldt forudsætningskravene for at kunne gå til eksamen.
En prøve afbrydes pga. bortvisning, f.eks. eksamenssnyd.

I står for ikke bestået.
Eksempler: Den studerende møder slet ikke op. Den studerende deltager ikke i det krævede omfang i undervisningen.

DF står for dumpet forudsætningskrav.
Eksempel: Forudsætningskravet for at gå til eksamen er ikke opfyldt.