Studievejledning i Herning

Studie- og trivselsvejledning

Jeg hedder Mette Bak Odder og er studie- og trivselsvejleder for uddannelserne på Campus i Herning. Jeg kan hjælpe dig, hvis du har brug for at drøfte studierelaterede emner af forskellig karakter, og samtalerne kan handle om studiespecifikke spørgsmål, men kan også række ud over de rent studiefaglige spørgsmål og f.eks. handle om personlige problemstillinger og livet som studerende.
Dette kunne f.eks. være problemer med gennemførsel, forsinkelse, eksamensangst, tvivl om studievalg og lignende.

Hvordan foregår en studievejledningssamtale?
En vejledningssamtale kan handle om alt, der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Samtalen er en dialog imellem dig og studievejlederen, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Vejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til mig i vejledningen. Hvis jeg ikke kan hjælpe dig, kan jeg oftest henvise dig til nogen, som kan.

Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.

Du er velkommen til at skrive (fra din AU mail) eller ringe, hvis vi skal aftale tid til en vejledningssamtale. Du må også gerne komme forbi studievejledningen i lokale 1005 (Ask Aarhus BSS i Herning) og aftale en tid.
Kontaktinfo: metteod@au.dk, mobil: 2136 6232.

Når du booker tid ved mig til vejledning, afsætter jeg 45 min. til samtalen.

 

Den fælles studieservice på Aarhus BSS hedder Aarhus BSS Student Services, og hvis du er usikker på, hvem fra studieadministrationen, du skal kontakte, kan du bruge denne e-mail: studentservices.bss@au.dk.

Hvis du skal have fat på studieadministratoren for din uddannelse, så klik på på nedenstående og find den relevante medarbejder:

430173 / i40