Valgfagskombinationer og kandidat overbygninger

Via knapperne til højre kan du vælge anbefalede kombinationer af valgfag baseret på hvilken profil du ønsker at skabe dig på baggrund af dine valgfag.

Derudover kan du se påkrævede og anbefalede valgfag i forbindelse med de mulige kandidatoverbygninger til Sundhedsteknologi på ECE: Biomedicinsk Teknologi og Computerteknologi

Valgfag og gæstefag

Alle de nedenstående valgfag er godkendt for jeres studieretning. I har dog altid mulighed for at vælge andre fag fra ECE og hele AU dersom kursusudbyder og uddannelsesansvarlige for jeres studieretning godkender dette. Hvis I gerne vil søge om fag, der ikke fremgår af nedenstående, skal I bruge gæstefagsansøgningen på mitstudie.au.dk under Ansøgninger til studienævn. Læs mere her: Indskrivning på gæstefag.

SW6BAC Forberedelse til Bachelorprojekt (0 ECTS)

I skal tilmeldes SW6BAC semestret før I skal skrive bachelorprojekt. I kurset får I info omkring bachelorprojekter, udfærdigelse af projektforslag, liste over projekter fra virksomheder mv. Tilmelding foregår via den ordinære kursustilmelding.

Sommerskoler

Tilmelding

Disse sommerskoler tilmeldes som helt almindelige kurser via ordinær kursustilmelding. De kører således ikke som en del af AU Summer University, der har andre frister og former for tilmelding.