Formalia

Den fulde beskrivelse af regler og formalia omkring specialet finder du her:

Skriftlige opgaver afleveres via WISEflow (digital eksamen). Læs mere om aflevering her.


Vedrørende normalsider og anslag
En normalside svarer til 2400 anslag inklusive mellemrum.

Følgende tæller IKKE med som del af en normalside:

 • Titelside
 • Indholdsfortegnelse
 • Bibliografi/kildehenvisning
 • Appendix
 • Sidehoved og sidefod
   

Abstract
Et abstract er altid kun på engelsk; også i danske opgaver. Abstract tæller med i det samlede antal anslag og bør maksimalt fylde én side.
 

Tabeller, figurer, grafer og lignende
Tabeller og figurer (inkl. overskrifter og tabel-/figurtekst) tæller 800 tegn/stk. - uanset størrelse/længde. Ligninger tælles med i det samlede antal anslag.

Det er den studerendes ansvar at medtælle alle anslag i tabeller, figurer og ligninger; også selvom disse er indsat som billeder (og altså ikke automatisk tælles med af Word).
 

Forsiden
Forsiden skal indeholde følgende oplysninger:

 • Titel (på dansk og engelsk)
 • Forfatterens navn
 • Vejleders navn
 • Institut
 • Afleveringsfrist (dato)
 • Antal anslag
 • Opgaven må offentliggøres: ja/nej