Vejleder

Økonomi (studerende uden linjebetegnelse og med linjebetegnelsen 'Economics' eller 'Management')

Du kan orientere dig om, hvilke vejledere ved Institut for Økonomi eller Institut for Virksomhedsledelse du kan vælge og hvilke emner, de kan vejlede inden for, i de to lister, der gøres tilgængelige på studieportalen forud for registrering af dit speciale (se links til højre på denne side). Du er selv ansvarlig for at finde emne og også have været i kontakt med en mulig vejleder.

Eksterne vejledere godkendes kun i særlige tilfælde.

OBS! Husk, at du ved tilmelding ønsker en vejleder. Vi kan desværre ikke garantere, at du får allokeret din ønskede vejleder, men vi bestræber os selvfølgelig på at imødekomme så mange vejlederønsker som muligt. Din endelige vejleder offentliggøres hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen på specialets Brightspace-side.

Det er ikke muligt at modtage vejledning, før specialeperioden starter.

Studerende med linjebetegnelsen 'Public policy'

Du skal både have en specialevejleder fra Institut for Økonomi og en medvejleder fra Institut for Statskundskab, da dit specialeemne skal rumme både en økonomisk og en politologisk vinkel. Begge vejledere deltager i det mundtlige forsvar på lige fod.

Ved spørgsmål om dette er studerende velkomne til at kontakte Institut for Økonomi (studadm@econ.au.dk).

Eksterne vejledere godkendes kun i særlige tilfælde.

Det er ikke muligt at modtage vejledning forud for starten på specialeskrivningen.

Er du i tvivl om, hvilke krav der stilles til et tværfagligt politologisk-økonomisk speciale? Her kan du finde en vejledning til specialet, som supplerer den til enhver tid gældende studieordning. 

Alle studerende

Studerende, som ønsker at benytte en ekstern vejleder, dvs. en, der ikke er ansat ved et af de to ovennævnte institutter, skal kontakte Institut for Økonomi (studadm@econ.au.dk).