Erhvervsspeciale

Skriv et erhvervsspeciale i samarbejde med en virksomhed og få muligheden for at koble teori og praksis samt en god kontakt med arbejdsmarkedet allerede før du er færdig med din kandidatuddannelse.

Et erhvervsspeciale skal skrives på samme vilkår som andre specialer på Institut for Økonomi og bedømmes efter de faglige mål i din studieordning. Det betyder, at du skal følge studieordningen og de specialeregler, der er gældende.

Sådan kommer du i gang

Et erhvervsspeciale kan skrives med både private virksomheder og offentlige institutioner. Det er dig som studerende, der har ansvaret for at tage kontakt til den virksomhed, som du har interesse i at skrive speciale i samarbejde med.

Undersøg dine muligheder

  • Overvej hvad du gerne vil arbejde med eller undersøge i en virksomhed eller institution.
  • Undersøg hvilke virksomheder eller institutioner der beskæftiger sig med det område, du gerne vil skrive speciale inden for. Du kan for eksempel bruge LinkedIn, ORBIS og dit eget netværk til at afdække potentielle samarbejdspartnere.  

Tal med din specialevejleder

  • Drøft emnet og rammen for dit speciale med din vejleder.
  • Afstem dine forventninger med din vejleder.

Kontakt virksomheden i god tid

Tag kontakt til virksomheden/ institutionen i god tid før specialeperioden begynder.  

Når du kontakter en virksomhed/ institution for at foreslå et samarbejde, så tænk på, at du skal sælge ideen, hvorfor de skal samarbejde med dig. Vær derfor konkret og hav fokus på, hvilken værdi det vil give virksomheden/ institutionen at samarbejde med dig.

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

  • Hvilket emneområde interesserer dig i virksomheden?
  • Hvorfor er netop dette emne relevant for virksomheden?
  • Hvordan kan et samarbejde med dig gavne virksomheden?

Indgåelse af en skriftlig samarbejdsaftale

Specialer, som er udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor defineres således: Hvis du har været i kontakt med virksomheden/ institutionen og aftalt en problemformulering for specialet, og der er indgået en aftale med virksomheden eller institutionen om, at specialet udarbejdes i et samarbejde.

En skriftlig samarbejdsaftale er med til at sikre, at du og virksomheden eller institutionen sammen får lavet en forventningsafstemning for jeres samarbejde.

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/ institutioner, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/institution.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/institution eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.