Tilmelding til bachelorfag

Tilmeldingsperiode for valgfag

Forårsfag: Tilmeld dig 1.-5. november 
Efterårsfag: Tilmeld dig 1.-5. maj

Trin for trin guide til tilmelding

  1. Find de valgfag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
  2. Du skal nu vælge, hvilke valgfag du ønsker at blive tilmeldt. Tilmelding til valgfag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de valgfag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
  3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig valgfag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her finder du en tilmeldingsblanket med en liste over mulige valgfag.
  4. Du skal kun tilmelde dig de valgfag/ECTS, som du ønsker at tage i det kommende semester (og du har plads til i dit studieprogram). Hvis du f.eks. mangler 10 ECTS, så kan du kun tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS. Du skal ikke tilmelde dig valgfag, hvis du skal på udveksling. Hvis du ønsker at følge valgfag samtidig med et projektorienteret forløb, Summer University eller gæstefag på anden uddannelsesinstitution kan du tilmelde dig det ønskede antal valgfag/ECTS.
  5. Du skal angive ”1” ved hvert valgfag, du ønsker at blive tilmeldt.
  6. Fordelingen af valgfag er endelig den 22. maj 2024. Du tjekker dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Der kan ske ændringer i tildeling af valgfagene helt frem til den 22. maj 2024. Hvis du f.eks. i første omgang har tilmeldt dig tre valgfag, og du nu kun kan se to valgfag i tilmeldingsoversigten, skyldes det, at du ikke har fået en plads på alle ønskede valgfag i første tilmeldingsrunde. Du kan tilmelde dig et tredje valgfag i den anden tilmeldingsrunde.
  7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 23.– 26. maj. Her kan du tilmelde dig valgfag med ledige pladser. Når fordelingen af valgfag er endelig, skal du herefter igen tjekke, om du har fået plads på de ønskede antal fag i studieselvbetjeningen STADS. 

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne blive fordelt, ud fra hvem der har bestået flest ECTS-point (anciennitet).

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i anden tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det, fordi du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.

Valgfagsudbud forår 2024

Du finder den fulde fagbeskrivelse i  AU's kursuskatalog.

Valgfag på 6. Semester - forår 2024
3611: Programming in Quantitative Economics (Econometrics)
3805: Topics in Economics (5 ECTS) – OBS Særlige regler for tilmelding

Valgsfagsudbud efterår 2024

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU's kursuskatalog. Du tilmelder dig fagene via tilmeldingsblanketten på studieselvbetjeningen.

Valgfag på 5. Semester - efterår 2024
3310: Quantitative Financial Economics (10 ECTS)
3410: Micro 1 (10 ECTS)
3505: Macro 1 (10 ECTS)
3620: Econometrics I (10 ECTS)
3625: Econometrics of Policy Evaluation (10 ECTS) - OBS vær opmærksom på at skemaoverlap kan forekomme mellem dette kursus og de øvrige valgfag på Oecon.
3805: Topics in Economics (5 ECTS) – OBS Særlige regler for tilmelding

Forhåndsgodkendte HA-kurser
Husk, vælger du at følge fag ved andre uddannelser, skal du være opmærksom på, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi og kurser udbudt af andre studienævn.

Real Estate Economics (10 ECTS) er godkendt som valgfag i efteråret 2024.

Du tilmelder dig faget ved at sende en mail til bachelor.bss@au.dk.

Sådan læser du fagenes numre

Hvert fag har et fagnummer, som fortæller dig niveau og faggruppe:

Fagnummer

Niveau

Faggruppe

1. ciffer= Niveau

1: Bachelor, grundlæggende

0: Fælles

2. ciffer= Faggruppe

2: Bachelor, høj

1 & 2: Economics of Business

3. & 4. ciffer= Serienummer

3: Bachelor, avanceret

3: Accounting and Finance

4: Kandidat, grundlæggende

4: Micro

5: Kandidat, høj

5: Macro

6: Kandidat, avanceret (ph.d.)         

6: Econometrics

8: Skriftligt/ 9: Andet

Undervisningskoordinatorer

Hver undervisningsgruppe har en undervisningskoordinator:

Undervisningsgruppe

Undervisningskoordinator

Accounting

Finn Schøler

Finance

Niels Strange Grønborg    

Economics (micro and macro)

Allan Sørensen

Econometrics

Morten Berg Jensen

Kontakt

Har du spørgsmål til undervisningstilmelding, så skriv til:

Har du spørgsmål til studieplanlægning, så kontakt studievejledningen.