Topics

Hvad er et topic?

Et topic er en selvvalgt og selvstændig opgave, som adskiller sig fra andre kurser ved, at der ikke er undervisning i kurset. Du vælger selv et emne, du synes er spændende. Når du tilmelder dig et topic, kræver det derfor at du selv tilrettelægger projektet og opsøger vejledning. Undervejs i forløbet kan du få sparring og vejledning til det faglige indhold af en vejleder fra instituttet. Dit valg af vejleder skal være på plads inden tilmeldingsperioden.

Registrering og valg af vejleder:

Inden du tilmelder dig et topic eller projektorienteret forløb via Student Self-Service (STADS), skal du selv have taget kontakt til en vejleder og indgået aftale om et samarbejde.

Når du tilmelder dig faget via STADS, skal du samtidig sørge for også at sende en mail til Institut for Økonomi (studadm@econ.au.dk). Dette er afgørende for, at din tilmelding til faget bliver endeligt registreret.

I din e-mail skal du oplyse følgende:

  • dit fulde navn
  • dit studienummer
  • hvilket fag du har tilmeldt dig
  • foreløbig titel på dit projekt (og, hvis muligt, en foreløbig problemformulering)
  • navnet på den AU-vejleder, som du har indgået en aftale med.

Du kan her søge inspiration til valg af vejleder i vores specialevejlederliste.

Gå til denne webside for information om aflevering og registreringsfrister


Udbud af topics

Find fagbeskrivelserne i AU kursuskatalog. Se din studieordning for orientering om placeringen af kurset i dit studieprogram.    

Bachelorfag

3805: Topics in Economics (5 ECTS)

Kandidatfag

4805: Topics in Economics (5 ECTS)
4810: Topics in Economics (10 ECTS)

5831: Topics in Economics (P) (10 ECTS)
6860: Advanced Topics in Quantitative Economics (10 ECTS) - kun for studerende indskrevet på IMSQE
6871: Topics in Pre-PhD Economics (P) (10 ECTS) - kun for Ph.D.-studerende på 4+4 program