Fagudbud på kandidatuddannelsen

Dine valgfagsmuligheder

Før du vælger fag, er det vigtigt, at du orienterer dig omkring reglerne for fagsammensætning i din studieordning. Kravene til fagsammensætning står angivet under studiediagrammet.

Husk at tjekke at undervisning og eksamener ikke overlapper. Tjek fagklyngerne på tilmeldingssiden eller Timeplaner for overlap. Det er dit eget ansvar, at undervisningen og eksamenerne ikke overlapper.

Du skal orientere dig her hvis du læser på specialisering i Politik & Økonomi.

Da der findes flere valgfagsvarianter, betyder det, at du inden for dit mobilitetsvindue kan vælge mellem flere muligheder:

Kernefag

Læser du på kandidatuddannelsen i Økonomi uden specialisering, skal du sørge for at mindst 3 af dine valgfag er kernefag. På kandidatuddannelsen i Økonomi udbydes følgende kernefag:

Efterårsfag
4105: Theories of the Firm 
4325: Accounting for Decision and Control (Aflyst fra E23 og fremadrettet)
4394: Financial Econometrics 
4407: Labour Economics 
4425: Micro 2
4505: Macro 2 
4518: Economics of the Welfare State (Kernefag for 2024-studieordningen)
4615: Microeconometrics 
4616: Time Series Econometrics
5360: Financial Engineering
5362: Empirical Asset Pricing


Forårsfag
4118: Business Data Analysis 
4427: Economics of Competition and Regulation (Kernefag for 2024-studieordningen)
4542: Monetary Economics 
5361: Macro Finance

Fagudbud forår 2024

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Accounting

Ingen fag i denne faggruppe i dette fagudbud

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: april 2023)

4347: Derivatives (10 ECTS) (samlæses med CM FIN)
5361: Macro Finance (10 ECTS) – Kernefag (samlæses med 6371 – studerende må ikke tage begge fag)
6371: Advanced Macro Finance (10 ECTS) (samlæses med 5361 – studerende må ikke tage begge fag)

Economics
Micro
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5415: (P) Micro and Macro Models of the Labor Market (10 ECTS) (samlæses med 6425 – studerende må ikke tage begge fag)
6425: Advanced Micro and Macro Models of the Labor Market (10 ECTS) (samlæses med 5415 – studerende må ikke tage begge fag)
5425: (P) Applied Public Policy (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6455: Decision Theory (5 ECTS) (første del af 6450: Advanced Microeconomic Theory – studerende må ikke tage begge fag)

Macro
4542: Monetary Economics (10 ECTS) – Kernefag
5527: The Economics of Pension and Demographics (10 ECTS)    

Econometrics
4118: Business Data Analysis (10 ECTS) – Kernefag
5620: (P) Economic Forecasting (10 ECTS) (samlæses med 6620 – studerende må ikke tage begge fag)
6620: Advanced Economic Forecasting (10 ECTS) (samlæses med 5620 – studerende må ikke tage begge fag)
5646: (P) Applied Time Series Econometrics (10 ECTS) (samlæses med 6646 – studerende må ikke tage begge fag)
6646: Advanced Applied Time Series Econometrics (10 ECTS) (samlæses med 5646 – studerende må ikke tage begge fag)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)

Fagudbud august 2024

Intensive kurser i august

4805: Summer Topics in Economics (5 ECTS)
4810: Summer Topics in Economics (10 ECTS)

Tilmelding

Du tilmelder dig augustkurser ved tilmeldingsperioden i maj samtidig med at du tilmelder dig øvrige fag, der er placeret i efteråret.

Reeksamen

Eksamen i augustseminarer foregår efter nedenstående plan:

  • Ordinær eksamen: august
  • 1. reeksamen: februar
  • 2. reeksamen: efterfølgende sommertermin (juni/august)

Tilmelding skal ske via selvbetjening, dog ved 3. udbud, skal tilmelding ske via mail til studieadministrationen på kandidat.bss@au.dk. Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk).

Fagudbud efterår 2024

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: marts 2024)

4345: Asset Pricing (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
4346: Corporate Finance (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
5360: Financial Engineering (10 ECTS) - Kernefag 
5362: Empirical Asset Pricing (10 ECTS) - Kernefag
5363: (P) Empirical Asset Pricing (10 ECTS)
6361: Advanced Financial Engineering (10 ECTS)

Economics

Micro
4105: Theories of the Firm (10 ECTS) – Kernefag
4407: Labour Economics (10 ECTS) – Kernefag
4425: Micro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS)
5440: (P) Environmental Economics (10 ECTS)
6440: Advanced Environmental Economics (10 ECTS)

Macro
4505: Macro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS) - Kernefag i 2024 studieordningen
5522: International Economics (10 ECTS) 
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)

Econometrics
4394: Financial Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4615: Microeconometrics (10 ECTS) – Kernefag
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5637: (P) Appl. Micro Econometrics (10 ECTS)
6637: Advanced Applied Microeconometrics (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte kurser

Forhåndsgodkendte kurser vil blive indsat i mobilitetsvinduet. Se nærmere under studiediagrammet i din studieordning.    

Bemærk, at du selv skal kontrollere om der er skemaoverlap mellem fag udbudt af Studienævn for Økonomi og fag udbudt af andre studienævn.

Tilmelding sker gennem selvbetjeningen i den normale tilmeldingsperiode.

Forhåndsgodkendte kurser – forår 2024

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Fixed Income Analysis (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Advanced Convex Optimization (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Markov beslutningsteori (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Meta-heuristikker til løsning af kombinatoriske optimeringsproblemer  (10 ECTS) (niveau: 5xxx)

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
Empirical Corporate Finance (10 ECTS) (niveau: 5xxx)
Corporate Valuation (10 ECTS) (niveau: 4xxx)
Financial Intermediation (10 ECTS) (niveau: 5xxx)
Risk Management (10 ECTS) (niveau: 4xxx)

Forhåndsgodkendte kurser – efterår 2024

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Prisfastsættelse og hedging af afledte aktiver (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Insurance Mathematics (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Grafteori 2 (10 ECTS) (niveau: 5xxx) 

Forhåndsgodkendte kurser ved Statistik:
Monte Carlo simulering (10 ECTS) (niveau: 6xxx)

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
International Finance (10 ECTS) (niveau: 4xxx)
Real Estate Finance and Investments (5 ECTS) (niveau: 5xxx)
Generative AI with LLMs (5 ECTS) (niveau: 5xxx)

Regnskabsteori (cand.merc.aud) (5 ECTS) (niveau: 5xxx)
Regnskabsregulering (cand.merc.aud) (10 ECTS) (niveau: 5xxx)