Fagudbud på kandidatuddannelsen

Dine valgfagsmuligheder

Før du vælger fag, er det vigtigt, at du orienterer dig omkring reglerne for fagsammensætning i din studieordning. Kravene til fagsammensætning står angivet under studiediagrammet.

Husk at tjekke at undervisning og eksamener ikke overlapper. Tjek fagklyngerne på tilmeldingssiden eller Timeplaner for overlap. Det er dit eget ansvar, at undervisningen og eksamenerne ikke overlapper.

Du skal orientere dig her hvis du læser på specialisering i Politik & Økonomi.

Da der findes flere valgfagsvarianter, betyder det, at du inden for dit mobilitetsvindue kan vælge mellem flere muligheder:

Kernefag

Læser du på kandidatuddannelsen i Økonomi uden specialisering, skal du sørge for at mindst 3 af dine valgfag er kernefag. På kandidatuddannelsen i Økonomi udbydes følgende 13 kernefag:

Efterårsfag

4325: Accounting for Decision and Control
4105: Theories of the Firm 
4407: Labour Economics 
4425: Micro 2
4505: Macro 2 
4394: Financial Econometrics 
4615: Microeconometrics 
4616: Time Series Econometrics
5360: Financial Engineering


Forårsfag

5361: Macro Finance 
5362: Empirical Asset Pricing 
4542: Monetary Economics 
4118: Business Data Analysis 

Fagudbud forår 2023

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Accounting

Ingen fag i denne faggruppe i dette fagudbud

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: marts 2022)

4347: Derivatives (10 ECTS) (samlæses med CM FIN)
5361: Macro Finance (10 ECTS) – Kernefag
5362: Empirical Asset Pricing (10 ECTS) – Kernefag
5363: Empirical Asset Pricing (P) (10 ECTS)    

Economics
Micro
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5401: Empirical Human Ressource Management (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6455: Decision Theory (5 ECTS) (anden del af 6450: Advanced Microeconomic Theory)

Macro
4542: Monetary Economics (10 ECTS) – Kernefag
4562: Housing Economics and Policy (10 ECTS)
5527: The Economics of Pension and Demographics (10 ECTS)    

Econometrics
4118: Business Data Analysis (10 ECTS) – Kernefag
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS)
6327: Advanced Financial Econometrics (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)
6653: Advanced Microeconometrics (5 ECTS)

Fagudbud august 2022

Intensive kurser i august

5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS)
6302: Economic Modeling and Inference (5 ECTS) - AFLYST i august 2022

4805: Summer Topics in Economics (5 ECTS)
4810: Summer Topics in Economics (10 ECTS)

Tilmelding

Du tilmelder dig augustkurser ved tilmeldingsperioden i maj samtidig med at du tilmelder dig øvrige fag, der er placeret i efteråret.

Reeksamen

Deadline for tilmelding til reeksamen er den 15. oktober.

Tilmelding skal ske via mail til studieadministrationen på kandidat.bss@au.dk. Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk).

Fagudbud efterår 2022

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Accounting
4325: Accounting for Decision and Control (10 ECTS) – Kernefag

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: marts 2022)

4345: Asset Pricing (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
4346: Corporate Finance (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
5360: Financial Engineering (10 ECTS) - Kernefag

Economics

Micro
4105: Theories of the Firm (10 ECTS) – Kernefag
4407: Labour Economics (10 ECTS) – Kernefag
4425: Micro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS)
5102: Economics of Marketing (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS) - AFLYST i E22
5460: Development Microeconomics (P) (10 ECTS) - AFLYST i E22    

Macro
4505: Macro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)

Econometrics
4394: Financial Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4615: Microeconometrics (10 ECTS) – Kernefag
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5637: Appl. Micro Econometrics (P) (10 ECTS)
5646: Applied Time Series Econometrics (P) (10 ECTS)
6302: Economic Modeling and Inference (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte kurser

Forhåndsgodkendte kurser vil blive indsat i mobilitetsvinduet. Se nærmere under studiediagrammet i din studieordning.    

Bemærk, at du selv skal kontrollere om der er skemaoverlap mellem fag udbudt af Studienævn for Økonomi og fag udbudt af andre studienævn.

Tilmelding sker gennem selvbetjeningen i den normale tilmeldingsperiode.

Forhåndsgodkendte kurser – forår 2023

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Fixed Income Analysis (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Blandet heltalsoptimering (Mixed Integer Optimization) (10 ECTS) (niveau: 5xxx)
Applied Optimization: Vehicle Routing (10 ECTS) (niveau: 5xxx)
Modellering, Simulation and Analysis (10 ECTS) (niveau: 5xxx)

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
Accounting Information Systems (5 ECTS) (niveau: 4xxx)
Organising and Leading Digitalisation (5 ECTS) (niveau: 4xxx)
Strategy (5 ECTS) (niveau: 4xxx)
Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS) (niveau: 4xxx)
Empirical Corporate Finance (5 ECTS) (niveau: 5xxx)
Corporate Valuation (10 ECTS) (niveau: 4xxx)
Financial Intermediation (10 ECTS) (niveau: 5xxx)

Forhåndsgodkendte kurser – efterår 2022

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Prisfastsættelse og hedging af afledte aktiver (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Grafteori 2 (10 ECTS) (niveau: 5xxx)  

Forhåndsgodkendte kurser ved Statistik:
Monte Carlo simulering (10 ECTS) (niveau: 6xxx)

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
International Finance (10 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Real Estate Finance and Investments (5 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)