Fagudbud på kandidatuddannelsen

Dine valgfagsmuligheder

Før du vælger fag, er det vigtigt, at du orienterer dig omkring reglerne for fagsammensætning i din studieordning. Kravene til fagsammensætning står angivet under studiediagrammet.
Du skal orientere dig her hvis du læser på specialisering i Politik & Økonomi.

Da der findes flere valgfagsvarianter, betyder det, at du inden for dit mobilitetsvindue kan vælge mellem flere muligheder:

Kernefag

Læser du på kandidatuddannelsen i Økonomi uden specialisering, skal du sørge for at mindst 3 af dine valgfag er kernefag. På kandidatuddannelsen i Økonomi udbydes følgende 13 kernefag:

Efterårsfag

4325: Accounting for Decision and Control
4105: Theories of the Firm 
4407: Labour Economics 
4425: Micro 2
4505: Macro 2 
4394: Financial Econometrics 
4615: Microeconometrics 
4616: Time Series Econometrics
5360: Financial Engineering


Forårsfag

5361: Macro Finance 
5362: Empirical Asset Pricing 
4542: Monetary Economics 
4118: Business Data Analysis 

Fagudbud august 2022

Intensive kurser i august

5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS)
6302: Economic Modeling and Inference (5 ECTS) - AFLYST i august 2022

4805: Summer Topics in Economics (5 ECTS)
4810: Summer Topics in Economics (10 ECTS)

Tilmelding

Du tilmelder dig augustkurser samtidig med efterårets øvrige fag.

Reeksamen

Deadline for tilmelding til reeksamen er den 15. oktober.

Tilmelding skal ske via mail til studieadministrationen på kandidat.bss@au.dk. Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk).

Fagudbud efterår 2022

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Accounting
4325: Accounting for Decision and Control (10 ECTS) – Kernefag

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: marts 2022)

4345: Asset Pricing (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
4346: Corporate Finance (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
5360: Financial Engineering (10 ECTS) - Kernefag

Economics

Micro
4105: Theories of the Firm (10 ECTS) – Kernefag
4407: Labour Economics (10 ECTS) – Kernefag
4425: Micro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS)
5102: Economics of Marketing (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS) - AFLYST i E22
5460: Development Microeconomics (P) (10 ECTS) - AFLYST i E22    

Macro
4505: Macro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)

Econometrics
4394: Financial Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4615: Microeconometrics (10 ECTS) – Kernefag
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5637: Appl. Micro Econometrics (P) (10 ECTS)
5646: Applied Time Series Econometrics (P) (10 ECTS)
6302: Economic Modeling and Inference (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)

Fagudbud forår 2022

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Accounting

Ingen fag i denne faggruppe i dette fagudbud

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: november 2021)

4347: Derivatives (10 ECTS) (samlæses med CM FIN)
5361: Macro Finance (10 ECTS)
5362: Empirical Asset Pricing (10 ECTS)
5363: Empirical Asset Pricing (P) (10 ECTS)    

Economics
Micro
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5401: Empirical Human Ressource Management (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6454: Behavioural Consumer Theory (5 ECTS) (første del af 6450: Advanced Microeconomic Theory)

Macro
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
5527: The Economics of Pension and Demographics (10 ECTS)    

Econometrics
4118: Business Data Analysis (10 ECTS)
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS)
6327: Advanced Financial Econometrics (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte kurser

Forhåndsgodkendte kurser vil blive indsat i mobilitetsvinduet. Se nærmere under studiediagrammet i din studieordning.    

Bemærk, at du selv skal kontrollere om der er skemaoverlap mellem fag udbudt af Studienævn for Økonomi og fag udbudt af andre studienævn.

Tilmelding sker gennem selvbetjeningen i den normale tilmeldingsperiode.

Forhåndsgodkendte kurser – efterår 2022

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Prisfastsættelse og hedging af afledte aktiver (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Grafteori 2 (10 ECTS) (niveau: 5xxx)  

Forhåndsgodkendte kurser ved Statistik:
Monte Carlo simulering (10 ECTS) (niveau: 6xxx)

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
International Finance (10 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)
Real Estate Finance and Investments (5 ECTS) (Finance) (niveau: 5xxx)

Forhåndsgodkendte kurser – forår 2022

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Fixed Income Analysis (10 ECTS) (niveau 6xxx) (Driftsøkonomi)
Advanced Convex Optimization (niveau 6xxx) (Nationaløkonomi)
Markov beslutningsteori (niveau 6xxx) (Nationaløkonomi)
Meta-heuristikker til løsning af kombinatoriske optimeringsproblemer (niveau 5xxx) (Nationaløkonomi)    

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
Accounting Information Systems (5 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Organising and Leading Digitalisation (5 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Strategy (5 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Securities Markets (10 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Empirical Corporate Finance (5 ECTS) (niveau 5xxx) (Driftsøkonomi)
Corporate Valuation (10 ECTS) (niveau 4xxx) (Driftsøkonomi)
Financial Intermediation and FinTech (10 ECTS) (niveau 5xxx) (Driftsøkonomi)

Studieordninger indtil efterår 2020

Kandidatuddannelsen i Økonomi fik ny studieordning fra efteråret 2020. Hvis du er indskrevet på en studieordning fra før 2020, skal du måske leve op til bestemte krav om at have et bestemt antal fag på enten drift- eller nationaløkonomi. Nedenfor ses en oversigt over, hvilke fag der betegnes som nationaløkonomiske og hvilke fag der betegnes som driftsøkonomiske. Vær opmærksom på, at studieordningerne også indeholder krav om fag på et bestemt niveau (4xxx, 5xxx, og 6xxx-fag). Nederst på siden kan du se, hvordan du læser fagenes numre.

Nationaløkonomiske fag

4407: Labour Economics (Kernefag)
4425: Micro 2 (Kernefag)
4500: Macro 2 (Kernefag)
4505: Macro 2 (Kernefag)
4542: Monetary Economics (Kernefag)
4615: Microeconometrics (Kernefag)
4616: Time Series Econometrics (Kernefag)
4427: Economics of Competition and Regulation
4428: Politics and Economics of the EU
4518: The Economics of the Welfare State
4542: Monetary Economics
4568: Housing Economics and Policy
4569: Housing Markets and the Macroeconomy
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P)
5418: Health Economics
5419: Behavioral Economics and Finance
5425: Applied Public Policy (P)
5440: Environmental Economics (P)
5450: Political Economy
5460: Development Microeconomics (P)    
5522: International Economics
5523: The Economics of Pension and Demographics (P)
5524: Economic Growth and the Environment
5527: The Economics of Pension and Demographics    
5620: Economic Forecasting (P)
5637: Applied Micro Econometrics (P)
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions
6448: Bounded Rationality and Market Interaction
6450: Advanced Microeconomic Theory
6454: Behavioural Consumer Theory
6455: Decision Theory
6551: Advanced Macroeconomics
6652: Advanced Econometrics
6954: Mathematical Analysis

Driftsøkonomiske fag

4105: Theories of the Firm (Kernefag)
4118: Business Data Analysis (Kernefag)
4325: Accounting for Decision and Control (Kernefag)
4347: Derivatives (Kernefag)    
4394: Financial Econometrics (Kernefag)
Derivatives (course at cand.merc.) (Kernefag)
4201: Organizational Change and Development
4227: Dynamics of Negotiations
4247: International Management
4345: Asset Pricing
4346: Corporate Finance
5102: Economics of Marketing
5247: Transnational Management (P)
5255: Strategy and Management in Public and Public-Private Organizations (P)
5317: Advanced Financial Reporting
5347: High Frequency Econometrics (P)
5350: Building Accounting Research (P)
5360: Financial Engineering    
5361: Macro Finance
5362: Empirical Asset Pricing
5363: Empirical Asset Pricing (P)
5370: Økonomisk ressourcetildeling i den offentlige sektor (P)
5401: Empirical Human Resource Management
6327: Advanced Financial Econometrics
6340: Advanced Asset Pricing
6350: Advanced Corporate Finance
6360: Advanced Corporate Finance (10 ECTS)
6365: Advanced Corporate Finance (5 ECTS)
Asset Pricing (course at cand.merc.)
Corporate Finance (course at cand.merc.)

Listen indeholder kun fag udbudt i 2019, 2020 og 2021. Kontakt din studievejleder, hvis faget ikke fremgår ovenfor.


Sådan læser du fagenes numre

Hvert fag har et fagnummer, som fortæller dig niveau og faggruppe:

Fagnummer

Niveau

Faggruppe

1. ciffer= Niveau

1: Bachelor, grundlæggende

0: Fælles

2. ciffer= Faggruppe

2: Bachelor, høj

1 & 2: Economics of Business

3. & 4. ciffer= Serienummer

3: Bachelor, avanceret

3: Accounting and Finance

4: Kandidat, grundlæggende

4: Micro

5: Kandidat, høj

5: Macro

6: Kandidat, avanceret (ph.d.)         

6: Econometrics

8: Skriftligt/ 9: Andet