Fagudbud på kandidatuddannelsen

Dine valgfagsmuligheder

Før du vælger fag, er det vigtigt, at du orienterer dig omkring reglerne for fagsammensætning i din studieordning. Kravene til fagsammensætning står angivet under studiediagrammet.

Husk at tjekke at undervisning og eksamener ikke overlapper. Tjek fagklyngerne på tilmeldingssiden eller Timeplaner for overlap. Det er dit eget ansvar, at undervisningen og eksamenerne ikke overlapper.

Du skal orientere dig her hvis du læser på specialisering i Politik & Økonomi.

Da der findes flere valgfagsvarianter, betyder det, at du inden for dit mobilitetsvindue kan vælge mellem flere muligheder:

Kernefag

Læser du på kandidatuddannelsen i Økonomi uden specialisering, skal du sørge for at mindst 3 af dine valgfag er kernefag. På kandidatuddannelsen i Økonomi udbydes følgende 13 kernefag:

Efterårsfag

4325: Accounting for Decision and Control - Aflyst fra E23 og fremadrettet
4105: Theories of the Firm 
4407: Labour Economics 
4425: Micro 2
4505: Macro 2 
4394: Financial Econometrics 
4615: Microeconometrics 
4616: Time Series Econometrics
5360: Financial Engineering
5362: Empirical Asset Pricing


Forårsfag

5361: Macro Finance
4542: Monetary Economics 
4118: Business Data Analysis 

Fagudbud forår 2024

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Accounting

Ingen fag i denne faggruppe i dette fagudbud

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: april 2023)

4347: Derivatives (10 ECTS) (samlæses med CM FIN)
5361: Macro Finance (10 ECTS) – Kernefag (samlæses med 6371 – studerende må ikke tage begge fag)
6371: Advanced Macro Finance (10 ECTS) (samlæses med 5361 – studerende må ikke tage begge fag)

Economics
Micro
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5415: (P) Micro and Macro Models of the Labor Market (10 ECTS) (samlæses med 6425 – studerende må ikke tage begge fag)
6425: Advanced Micro and Macro Models of the Labor Market (10 ECTS) (samlæses med 5415 – studerende må ikke tage begge fag)
5425: (P) Applied Public Policy (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6455: Decision Theory (5 ECTS) (første del af 6450: Advanced Microeconomic Theory – studerende må ikke tage begge fag)

Macro
4542: Monetary Economics (10 ECTS) – Kernefag
5527: The Economics of Pension and Demographics (10 ECTS)    

Econometrics
4118: Business Data Analysis (10 ECTS) – Kernefag
5620: (P) Economic Forecasting (10 ECTS) (samlæses med 6620 – studerende må ikke tage begge fag)
6620: Advanced Economic Forecasting (10 ECTS) (samlæses med 5620 – studerende må ikke tage begge fag)
5646: (P) Applied Time Series Econometrics (10 ECTS) (samlæses med 6646 – studerende må ikke tage begge fag)
6646: Advanced Applied Time Series Econometrics (10 ECTS) (samlæses med 5646 – studerende må ikke tage begge fag)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)

Fagudbud august 2023

Intensive kurser i august

5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS) - AFLYST i E23

4805: Summer Topics in Economics (5 ECTS)
4810: Summer Topics in Economics (10 ECTS)

Tilmelding

Du tilmelder dig augustkurser ved tilmeldingsperioden i maj samtidig med at du tilmelder dig øvrige fag, der er placeret i efteråret.

Reeksamen

Deadline for tilmelding til reeksamen er den 15. oktober.

Tilmelding skal ske via mail til studieadministrationen på kandidat.bss@au.dk. Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk).

Fagudbud efterår 2023

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Accounting
4325: Accounting for Decision and Control (10 ECTS) – Kernefag - AFLYST i E23

Finance
Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: april 2023)

4345: Asset Pricing (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
4346: Corporate Finance (10 ECTS) – samlæsning med cand.merc.
5360: Financial Engineering (10 ECTS) - Kernefag 
6361: Advanced Financial Engineering (10 ECTS)

Economics

Micro
4105: Theories of the Firm (10 ECTS) – Kernefag
4407: Labour Economics (10 ECTS) – Kernefag
4425: Micro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS)
5102: Economics of Marketing (10 ECTS) - AFLYST I E23
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5461: Development Economics (10 ECTS) - AFLYST I E23

Macro
4505: Macro 2 (10 ECTS) – Kernefag
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS) - AFLYST I E23
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)

Econometrics
4394: Financial Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4615: Microeconometrics (10 ECTS) – Kernefag
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS) – Kernefag
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5637: Appl. Micro Econometrics (P) (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte kurser

Forhåndsgodkendte kurser vil blive indsat i mobilitetsvinduet. Se nærmere under studiediagrammet i din studieordning.    

Bemærk, at du selv skal kontrollere om der er skemaoverlap mellem fag udbudt af Studienævn for Økonomi og fag udbudt af andre studienævn.

Tilmelding sker gennem selvbetjeningen i den normale tilmeldingsperiode.

Forhåndsgodkendte kurser – forår 2024

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Fixed Income Analysis (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Advanced Convex Optimization (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Markov beslutningsteori (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Meta-heuristikker til løsning af kombinatoriske optimeringsproblemer  (10 ECTS) (niveau: 5xxx)

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
Empirical Corporate Finance (10 ECTS) (niveau: 5xxx)
Corporate Valuation (10 ECTS) (niveau: 4xxx)
Financial Intermediation (10 ECTS) (niveau: 5xxx)
Risk Management (10 ECTS) (niveau: 4xxx)

Forhåndsgodkendte kurser – efterår 2023

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AU kursuskatalog.

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik-økonomi:
Prisfastsættelse og hedging af afledte aktiver (10 ECTS) (niveau: 6xxx)
Grafteori 1 (10 ECTS) (niveau: 5xxx)  
Multiple Criteria Optimization (10 ECTS) (niveau: 5xxx)
Insurance Mathematics (10 ECTS) (niveau: 6xxx)

Forhåndsgodkendte kurser ved Statistik:
Monte Carlo simulering (10 ECTS) (niveau: 6xxx)

Forhåndsgodkendte cand.merc.-kurser:
International Finance (10 ECTS) (niveau: 5xxx)
Real Estate Finance and Investments (5 ECTS) (niveau: 5xxx)
AI for Business Intelligence (10 ECTS) (niveau: 5xxx)

Regnskabsteori (cand.merc.aud) (5 ECTS) (niveau: 5xxx)
Regnskabsregulering (cand.merc.aud) (10 ECTS) (niveau: 5xxx)