Specialiseringen i Politik & økonomi

Før du vælger fag, er det vigtigt, at du orienterer dig omkring reglerne for fagsammensætning i din studieordning. Kravene til fagsammensætning står angivet under studiediagrammet. Nedenstående fagudbud hører under de i studieordningen påkrævede fagområder. 

Du finder de fulde fagbeskrivelser i AUs kursuskatalog.

Hvis du er bachelorstuderende på Politik og Økonomi kan du finde dine fag i din studieordning eller på din studieportal.

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag - efterårssemesteret:
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS)
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS)

Obligatoriske fag – forårssemesteret:
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS)

Valgfag - sommer 2022

Statskundskab:

AUG3 F22 Adfærdsorienteret forvaltning og metavidenskab (10 ECTS)

Summer University (godkendt som politologisk fagområde):

EU Politics in Theory and Practice (International Summer Course in Brussels) (10 ECTS)
Det talte ord: interviewmetode, forhandlingsteori og retorik (10 ECTS)
Making Sense of Data: Handling, Processing, Visualising, Spatial Mapping, Estimating, and Analysing Data in R (10 ECTS)

Økonomi:

4805: Summer Topics in Economics (5 ECTS)
4810: Summer Topics in Economics (10 ECTS)
6302: Economic Modeling and Inference (5 ECTS)

Valgfag - efterår 2022

Statskundskab:
211E22 Udviklingspolitik: forklaringer og konsekvenser (10 ECTS)
212E22 Advanced EU Politics (10 ECTS)
213E22 Velfærdsstaten i nye tider (10 ECTS)
214E22 Capitalism, Democracy and the Welfare State: an Introduction to Comparative Political Economy (10 ECTS)
215E22 Kampen om den politiske dagsorden (10 ECTS)
221E22 Social Media and Politics (10 ECTS)
222E22 Den politiske elite: politikere, embedsmænd og organisationsfolk i toppen af politik (10 ECTS)
223E22: Electoral Systems: Do They Really Matter? (10 ECTS)
224E22 An Unequal Power Game? Collective Action and Interest (10 ECTS)
225E22 The Psychology of Political Hostility: Why We Hate ‘the Other Side’, its Consequences and What to Do about It (10 ECTS)
241E22 Byer som klimapolitikkens frontløbere? Multi-level governance i klimapolitik (10 ECTS)
242E22 Den digitaliserede offentlige forvaltning – en ny hverdag, og hvordan vi kan undersøge den (10 ECTS)
243E22 Organisationsteoretiske perspektiver på offentlig forvaltning (10 ECTS)
244E22 Psykologi, forvaltning og videnskabelig praksis (10 ECTS)
245E22 Politikere og embedsmænd (10 ECTS)
261E22 Geografiens politiske rolle: teori, metode og anvendelse (10 ECTS)
262E22 Kausale casestudier, mixed methods og forskningsdesign (10 ECTS)
263E22 Survey Experiments in the Social Sciences (10 ECTS)
271E22 Trust and Truth in Science – Interactions between Science, Society and Public Policy (10 ECTS)
101E22 Ledelse og motivation i offentlige organisationer (20 ECTS)  

Økonomi:
4407: Labour Economics (10 ECTS)
4425: Micro 2 (10 ECTS)
4505: Macro 2 (10 ECTS)
4615: Microeconometrics (10 ECTS)
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS)
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS)
5460: Development Microeconomics (P) (10 ECTS)    
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
5637: Applied Micro Econometrics (P) (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis  (10 ECTS)    

Valgfag - forår 2022

 

Statskundskab:
211F22 Demokratisering: metoder og årsager (10 ECTS)
216F22 Evolutionary Approach to Political Psychology (10 ECTS)
217F22 Artificial Intelligence and Democracy: Friends or Foes? (10 ECTS)
212F22 Domestic Politics and International Relations (20 ECTS)
231F22 En for alle, alle for en – interorganisatorisk sammenhæng og samarbejde på frontlinjen (10 ECTS)
213F22 Politiske eliter, bureaukratisk kvalitet og demokratisk udvikling (10 ECTS)
232F22 Resultatmålinger, styring og datainformeret læring (10 ECTS)
251F22 Avanceret kvantitativ politologisk metode: kausal inferens (10 ECTS)
233F22 Styring, koordination og ledelse i sundhedsvæsenet (10 ECTS)
234F22 Kvantitative perspektiver på uddannelsespolitik (10 ECTS)
215F22 Political Culture and Norms: How Societies Change (10 ECTS)
253F22 Computational Text Analysis (10 ECTS)

Økonomi:
4118: Business Data Analysis (10 ECTS)
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
5361: Macro Finance (10 ECTS)
5401: Empirical Human Resource Management (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5527: The Economics of Pension and Demographics (10 ECTS)
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)