Specialiseringen i Politik & økonomi

Før du vælger fag, er det vigtigt, at du orienterer dig omkring reglerne for fagsammensætning i din studieordning. Kravene til fagsammensætning står angivet under studiediagrammet. Nedenstående fagudbud hører under de i studieordningen påkrævede fagområder. Husk at tjekke at undervisning og eksamener ikke overlapper. Tjek fagklyngerne på tilmeldingssiden eller Timetable for overlap. Det er dit eget ansvar, at undervisningen og eksamenerne ikke overlapper.

Du finder de fulde fagbeskrivelser i AUs kursuskatalog.

Hvis du er bachelorstuderende på Politik og Økonomi kan du finde dine fag i din studieordning eller på din studieportal.

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag - efterårssemesteret:
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS)
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS)

Obligatoriske fag – forårssemesteret:
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS)

Valgfag - forår 2024

Statskundskab:
211F24 The Politics of Time: Exploring the Temporal Dimension of Democracy (10 ECTS)
224F24 Det multietniske samfund: spændinger og tilpasning (10 ECTS)
241F24 Contemporary Issues in Housing Policy (10 ECTS)
221F24 Køn og politik: Hvorfor er der forskel på mænds og kvinders politiske deltagelse, og hvilke konsekvenser har det? (10 ECTS)
242F24 Styring og ledelse i sundhedssektoren (10 ECTS)
213F24 Politikere og partier i en moderne medieverden (10 ECTS)
261F24 Avanceret kvantitativ politologisk metode: kausal inferens (10 ECTS)
264F24 Political Data Science (10 ECTS)
212F24 Comparative Climate Politics (10 ECTS)
223F24 The Myth of the (Ir)rational Voter? Attitudes, Beliefs and Political Information (10 ECTS)
222F24 Party Polarisation: A New Challenge to European Democracies? (10 ECTS)
262F24 Computational Text Analysis (10 ECTS)

Økonomi:
4118: Business Data Analysis (10 ECTS)
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
5361: Macro Finance (10 ECTS)
5415: (P) Micro and Macro Models of the Labor Market (10 ECTS)
5527: The Economics of Pension and Demographics (10 ECTS)
5620: (P) Economic Forecasting (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)

Valgfag - sommer 2024

Statskundskab:
AUG1E24 Værdier og politisk kommunikation: Sådan overbeviser du dine politiske modstandere
AUG2E24 Bridging the Divide: Understanding Intergroup Relations Between Migrants and Locals
AUG3E24 Cost-benefit-analyser i den offentlige sektor
AUG5E24 Kunstig intelligens i den offentlige forvaltning

Summer University (godkendt som politologisk fagområde):
EU Politics in Theory and Practice (International Summer Course in Brussels) (10 ECTS)

Økonomi:
4805: Summer Topics in Economics (5 ECTS)
4810: Summer Topics in Economics (10 ECTS)

Der er ikke udbudt augustkurser indenfor økonomi til specialiseringen i Politik og Økonomi

Valgfag - efterår 2024

Statskundskab:
211E24 Klimapolitik (10 ECTS)
242E24 Rekruttering, udvælgelse og fastholdelse af personale i den offentlige sektor (10 ECTS)
233E24 Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik (10 ECTS)
241E24 Borgernes møde med velfærdsstaten: byrder, diskrimination og tillid (10 ECTS)
244E24 Hvem har magten i kommunerne? Politikeres og embedsmænds interesser, konflikter og kompetencer (10 ECTS)
214E24 Dansk regimeudvikling i komparativt og historisk perspektiv (10 ECTS)
222E24 Political Extremism: Understanding Citizens’ Attitudes and Behaviours (10 ECTS)
261E24 Politisk geo-data-science med R: analyse, modellering og visualisering (10 ECTS)
262E24 Political Data Science (10 ECTS)
101E24 Ledelse og motivation i offentlige organisationer (OBS 20 ECTS)
264E24 Advanced Quantitative Methods in Political Science: Causal Inference, Panel Data, and Multilevel Modeling (10 ECTS)
212E24 Frontiers of Environmental Politics (10 ECTS)
213E24 Advanced EU Politics (10 ECTS)
249E24 Magtudøvelsens institutioner: implikationer for medarbejdere, borgere og forvaltning (10 ECTS)
224E24 Gender, Power and Politics (10 ECTS)
225E24 Hvad laver politikere egentlig og hvorfor? Politikeres repræsentative fokus og stil i moderne demokratier (10 ECTS)

Økonomi:
4407: Labour Economics (10 ECTS)
4425: Micro 2 (10 ECTS)
4505: Macro 2 (10 ECTS)
4615: Microeconometrics (10 ECTS)
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS)
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
4805: Topics in Economics (5 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5461: Development Economics (10 ECTS)    
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
5637: Applied Micro Econometrics (P) (10 ECTS)
6637: Advanced Applied Microeconometrics (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)