Tilmelding til kandidatfag

Tilmeldingsperiode for valgfag

Forårsfag: Tilmeld dig 1.-5. november 
Efterårsfag: Tilmeld dig 1.-5. maj

Trin for trin guide til tilmelding

  1. Find de valgfag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
  2. Du skal nu vælge, hvilke valgfag du ønsker at blive tilmeldt. Tilmelding til valgfag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de valgfag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
  3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig valgfag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her finder du en tilmeldingsblanket med en liste over mulige valgfag.
  4. Du skal kun tilmelde dig de valgfag/ECTS, som du ønsker at tage i det kommende semester (og du har plads til i dit studieprogram). Hvis du f.eks. mangler 10 ECTS, så kan du kun tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS. Du skal ikke tilmelde dig valgfag, hvis du skal på udveksling. Hvis du ønsker at følge valgfag samtidig med et projektorienteret forløb, Summer University eller gæstefag på anden uddannelsesinstitution kan du tilmelde dig det ønskede antal valgfag/ECTS.
  5. Du skal angive ”1” ved hvert valgfag, du ønsker at blive tilmeldt.
  6. Fordelingen af valgfag er endelig den 22. maj 2024. Du tjekker dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Der kan ske ændringer i tildeling af valgfagene helt frem til den 22. maj 2024. Hvis du f.eks. i første omgang har tilmeldt dig tre valgfag, og du nu kun kan se to valgfag i tilmeldingsoversigten, skyldes det, at du ikke har fået en plads på alle ønskede valgfag i første tilmeldingsrunde. Du kan tilmelde dig et tredje valgfag i den anden tilmeldingsrunde.
  7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 23.– 26. maj. Her kan du tilmelde dig valgfag med ledige pladser. Når fordelingen af valgfag er endelig, skal du herefter igen tjekke, om du har fået plads på de ønskede antal fag i studieselvbetjeningen STADS. 

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne blive fordelt, ud fra hvem der har bestået flest ECTS (anciennitet).

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i 2. tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig 3 fag, og du nu kun kan se 2 fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et 3. fag i en ny tilmeldingsperiode.

Pladsfordeling - særligt for linjen Politik og økonomi

Pladsfordelingen på kurser udbudt af Institut for Statskundskab er således:

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne på faget fordeles ved lodtrækning. 

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i 2. tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig 3 fag, og du nu kun kan se 2 fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et 3. fag i en ny tilmeldingsperiode.

Eftertilmelding/hvis du ikke har fået det ønskede antal fag efter 2. tilmeldingsrunde

Hvis du ikke har fået det ønskede antal fag, ikke har fået tilmeldt dig undervisning eller hvis du netop er blevet optaget på uddannelsen med vinterstart, har du mulighed for at eftertilmelde dig fag.

Tildelingen af pladser vil foregå efter først-til-mølle princippet og det vil være muligt at tilmelde sig et fag så længe der er ledige pladser på faget. Når et fag er fyldt op vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig det pågældende fag.

Der kan løbende komme ledige pladser på fagene.

Det er vigtigt, at du tager højde for fagklynger, time- og eksamensoverlap inden du tilmelder dig.

Eftertilmelding til fag i forårssemesteret:

Du har mulighed for at tilmelde dig fag ved at sende en mail til kandidat.bss@au.dk inden studiestart/semesterstart. I din mail skal du oplyse dit studienummer samt hvilke(t) fag, du ønsker at blive tilmeldt.

Eftertilmelding til fag i efterårssemesteret:

Du har mulighed for at tilmelde dig fag via studieselvbetjeningen på mitstudie.au.dk i perioden 14.-18. august 2024.

For dig som ikke har taget en bacheloruddannelse ved AU eller har holdt pause mellem bachelor- og kandidatuddannelsen

For studerende som indskrives ved vinteroptag

Tilmelding til fag i forårssemesteret:

Du har mulighed for at tilmelde dig fag ved at sende en mail til kandidat.bss@au.dk inden studiestart/semesterstart. I din mail skal du oplyse dit studienummer samt hvilke(t) fag, du ønsker at blive tilmeldt.

For studerende som indskrives ved sommeroptag

Tilmelding til fag i efterårssemesteret:

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet, har haft pause mellem din bachelor- og kandidatuddannelse, eller du har søgt om at skifte studieretning, skal du tilmelde dig 1. semesters fag via studieselvbetjeningen på mit.au.dk i perioden 14.-18. august 2024.

Tildelingen af pladser vil foregå efter først-til-mølle princippet og det vil være muligt at tilmelde sig et fag så længe der er ledige pladser på faget. Når et fag er fyldt op vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig det pågældende fag.

Der kan løbende komme ledige pladser på fagene.

Det er vigtigt, at du tager højde for fagklynger, time- og eksamensoverlap inden du tilmelder dig.

Du kan læse mere om kandidatseminarerne i kursuskataloget, og ved spørgsmål kan du kontakte kandidat.bss@au.dk 

Kontakt

Har du spørgsmål til undervisningstilmelding, så skriv til:

Har du spørgsmål til studieplanlægning, så kontakt studievejledningen.