Studievejledning

Hvad kan du bruge studievejledningen til?

  • Du kan få vejledning og information omkring studievalg og studieplanlægning
  • Du kan få information og vejledning omkring merit, dispensation og pause fra studiet
  • Du kan få vejledning, hvis du er forsinket i dit studie
  • Du kan få vejledning, hvis du er i tvivl omkring dit studie
  • Du kan få vejledning hvis du ikke trives og/eller har brug for at høre om andre vejlednings- og støttemuligheder

Du er velkommen til at bruge os til at drøfte mere personlige forhold eller studieproblemer. Alle studievejledere har tavshedspligt, og vi registrerer ikke din henvendelse/samtale.

 

 

Har du brug for studievejledning?

Vi er to faste studievejledere. Du kan booke en vejledningssamtale på op til 30 minutter. Samtalen kan være på telefon eller via Skype. 

Vi vil gerne forberede os bedst muligt til samtalen, så husk at skrive studieretning, studienummer samt en kort beskrivelse af, hvad du gerne vil tale med os om. 

Styrk dit studieliv

Du kan også besøge AU's portal med gode råd og inspiration til det gode studieliv. Du kan f.eks. få gode råd til planlægning, forebyggelse af stress og håndtering af eksamensangst.

Besøg styrkditstudieliv.au.dk.

 

Spørgsmål om frister, studieselvbetjening, eksamen

Hvad med spørgsmål om frister, studieselvbetjening, eksamen etc.?

Se om du kan finde svaret her på studieportalen. Eller kontakt vores studieservice Aarhus BSS Student Services kontaktinformation til Aarhus BSS i henholdsvis Aarhus og Herning

Spørgsmål til de enkelte fag

Spørgsmål til de enkelte fag kan stilles til kontaktpersoner på institutterne:

Her kan du finde en liste over kontaktpersoner på institutterne.