Forhåndsgodkendelse

Forhåndsgodkendelse

Når du søger om at lade et fag erstatte et fag i dit studieprogram, er der tale om en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført faget). Det er studienævnet, der afgør om du må få forhåndsgodkendelse eller merit.

Det er samme blanket, du skal bruge uanset om du søger om forhåndsgodkendelse til en anden dansk uddannelsesinstitution eller forhåndsgodkendelse til en udenlandsk uddannelsesinstitution. Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til en anden dansk uddannelsesinstitution eller en udenlandsk uddannelsesinstitution, skal du søge igennem STADS selvbetjening. Du logger ind via mitstudie. 

Når du har bestået fag, som du tidligere har fået forhåndsgodkendt, skal du søge om endelig godkendelse af merit via mit.au.dk. Husk at medsende kopi af din forhåndsgodkendelse. Når din ansøgning er behandlet, vil meritten blive indsat i dit studieprogram og vil fremgå af studieselvbetjeningen (STADS).  

OBS! Du skal være opmærksom på at søge merit, inden undervisningen i det pågældende fag starter. Søger du først merit efter undervisningsstart, kan du fortsat få merit, men vi kan ikke refundere deltagerbetalingen for faget.   

Hvilke informationer skal jeg bruge til min ansøgning?

Du kan først søge om forhåndsgodkendelse  når du har indsamlet alle relevante informationer. Følgende informationer skal indsamles til forhåndsgodkendelse

Forhåndsgodkendelse (før du tager et fag på et andet universitet)

  1.  Navn på fag, uddannelse og uddannelsesinstitution som du ønsker at følge
  2.  Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (akademi, bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. 

Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: Fagbeskrivelser, der dokumenterer hvilke fagområder, der er gennemgået, Litteraturliste, Antal undervisningstimer, Eksamensform, ECTS vægt-  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du ønsker at tage fag. 

Vær opmærksom på, at der som hovedregel ikke kan gives merit for fag, der er mere end 10 år gamle. Dette vil dog altid bero på en konkret vurdering, og du opfordres til at kontakte studienævnet, hvis du er i tvivl

3. Hvilke fag ansøgningsfagene skal erstatte på din egen uddannelse/i din studieordning

Guide til ansøgning

1. log på mitstudie.au.dk 

2. Brug genvejen: Ansøg hos dit studienævn

3. Find blanketten i oversigten i selvbetjeningen

4. Udfyld blanketten og upload dokumenter

Blanketten ’Søg merit for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’ kan du også benytte hvis du har bestået et kursus på AU og har brug for at kunne vedhæftede filer.

Yderligere bilag kan eftersendes til mailadressen  dispensationsansogninger.bss@au.dk

Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller merit?

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om forhåndsgodkendelse eller merit er i udgangspunktet 6-8 uger.

Hvis de vedhæftede fagbeskrivelser eller ansøgningen er mangelfuld, kan det forlænge sagsbehandlingstiden.

Sommerperioden
I sommerperioden må der forventes længere sagsbehandlingstid, da de undervisere og studerende, som laver de faglige vurderinger, i udgangspunktet holder ferie i juli måned. 

Hvorfor er sagsbehandlingstiden 6-8 uger?

Når du har indsendt din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller merit, vil sagsbehandleren gennemgå de vedhæftede fagbeskrivelser og vurdere, om de indeholder de nødvendige informationer. Dernæst sendes fagbeskrivelserne til de undervisere og studerende, der skal foretage den faglige vurdering. Når sagsbehandleren har modtaget den faglige vurdering sammenfattes en afgørelse, som du modtager via e-Boks.

Hvad kan du selv gøre?

  • Indsend din ansøgning i god tid inden eventuelle frister.
  • Orientér dig her på studieportalen om krav til fagbeskrivelser og dokumentation.
  • Tjek din AU-mail jævnligt, da studieadministrationen vil kontakte dig via mail, hvis der er behov for uddybende dokumentation/oplysninger.
  • Tjek din e-Boks. Studienævnets afgørelse vil blive sendt hertil.

Er du sent ude?

Studievejledningen vejleder dig til at ansøge, selvom der er kort tid til fristen, hvor du skal bruge din forhåndsgodkendelse/merit.

Det er ikke altid muligt at behandle en ansøgning rettidigt, hvis den indsendes kort tid før en frist. Som udgangspunkt vil din sagsbehandler og de undervisere og studerende, som foretager den faglige vurdering, dog prioritere ansøgninger af hastende karakter og forsøge at behandle din ansøgning, så du har svar inden en given frist.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af, at du ikke får svar på din ansøgning før en eventuel frist, kan du kontakte studievejledningen. Studievejledningen har ikke mulighed for at fremskynde behandlingen af din ansøgning, men kan vejlede dig om dine muligheder, hvis du ikke får svar inden fristen.