Finansiel rådgivning

 

Fra september 2021 vil undervisningen på nogle HD specialiseringer udfases.  Du kan her finde information om hvornår fagene på din specialisering udbydes for sidste gang. 

Du kan desuden danne dig et overblik over studieordningerne på din specialisering. 

Hvis du er i tvivl om, hvilken studieordning du er på, kan du logge på mitstudie.au.dk og finde et link til din studieordning. 

Hvornår kører fagene sidste gang?

Semester Fag Fag Fag Sidste gang fagene udbydes 
1. semester 

Investeringsrådgivning

(10 ECTS)

Strategisk ledelse 

(5ECTS)

Efteråret 2021
2. semester 

Finansielle virksomheders produkter og services 

(10 ECTS)

Skatteret 

(5ECTS)

Foråret 2022
3. semester 

Seminar 

(5ECTS)

Valgfag 

(5ECTS)

Valgfag 

(5ECTS)

Efteråret 2022 (udbydes og i efteråret 2021)
4. semester 

Afgangsprojekt 

(15ECTS)

Foråret 2023 (udbydes også i foråret 2022)

Sammenligning af studieordninger

Du er måske startet på din HD 2.del Finansiel Rådgivning for nogle år siden og er derfor studerende på en tidligere studieordning.

Nedenstående oversigt kan du bruge til at finde ud af, hvilke fag du skal tage for at færdiggøre din HD 2. del Finansiel Rådgivning.

Studieordning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

2020

    

      Investeringsrådgivning 10 ECTS  

46016DE050   

 Strategisk ledelse

5 ECTS

 46016DE046  

       Finansielle virk. Prod. 10 ECTS 

46016DE053   

Skatteret

5 ECTS

  46016DE044  

 Seminar

5 ECTS

 46016DE070  

      Valgfag 10ECTS    

     Afgangsprojekt 15 ECTS

46016DE049   

2016

    

       Investeringsrådgivning 10 ECTS 

46016DE050    

 Skatteret og Juridisk metode 

5 ECTS

46016DE051   

       Finansielle virk. Prod. 10 ECTS

46016DE053     

 Styring af finansielle virk.

5 ECTS

 46016DE052  

Valgfag

15 ECTS    

      Afgangsprojekt 15 ECTS  

2013

  

      Investeringsrådgivning 10 ECTS   

46010E005 

 Skatteret og Juridisk metode   

5ECTS

 46010DE006  

     Finansielle virk. Prod. 10 ECTS

46010DE008     

 Styring af finansielle virks.

5 ECTS

  46010DE007 

Seminar

5 ECTS    

      Valgfag 10ECTS          Afgangsprojekt 15 ECTS  

Styring af finansielle virksomheder

Hvis du mangler faget 'Styring af finansielle virksomheder', vil du blive tilbudt et individuelt fagligt vejledningsforløb for faget. 

Skatteret og juridisk metode 

Studerende som ikke har bestået faget 'Skatteret og juridisk metode', har mulighed for at tage faget 'Skatteret'. Du skal være opmærksom på at hvis du allerede har brugt eksamensforsøg i 'Skatteret og juridisk metode' ,så vil eksamensforsøgene tælle med i opgørelsen af antal brugte eksamensforsøg i 'Skatteret'.

Alle andre fag

Andre fag ækvivalerer med tidligere udbud af fag af samme navn.

Tilmelding til fag/eksamen

Afhængig af din individuelle situation kan du: 

  • Tilmelde dig i fag i efteråret 2021. Der er tilmeldingsfrist til fag i efteråret 2021 den 8. august 2021.
  • Tilmelde dig eksamen i fag, du allerede har fulgt,
  • Følge fag du ikke har bestået igen mod betaling

Skriv til evu.bss@au.dk for at tilmelde dig fag, undervisning du allerede har fulgt og eksamen.

Ved henvendelse bedes du angive:

  • specialisering
  • studienummer
  • fulde navn
  • hvilken fag/eksamen du ønsker at tilmelde dig.