Strategisk salg og marketing / Marketing management

 

Fra september 2021 vil undervisningen på nogle HD specialiseringer udfases.  Du kan her finde information om hvornår fagene på din specialisering udbydes for sidste gang. 

Du kan desuden danne dig et overblik over studieordningerne på din specialisering. 

Hvis du er i tvivl om, hvilken studieordning du er på, kan du logge på mitstudie.au.dk og finde et link til din studieordning. 

Hvornår kører fagene for sidste gang

HD 2. del Strategisk salg og marketing 

Semester FagFagFagFagene udbydes for sidste gang
1. semester 

Marketing Management 

(5 ECTS)

Anvendt markedsanalyse

(5ECTS)

Værdibaseret prisfastsættelse 

(5ECTS)

Efterår 2021
2. semester 

Markedskommunikation og branding 

(5ECTS)

Innovation og forretningsudvikling 

(5ECTS)

Strategisk markedsledelse

(5ECTS)

Forår 2022
3. semester 

Seminar 

(5ECTS)

Valgfag 

(5ECTS)

Valgfag 

(5ECTS)

Efterår 2022 (udbydes også i efteråret 2021)
4. semester 

Afgangsprojekt

(15 ECTS)

Forår 2023 (udbydes også i foråret 2022)

Sammenligning af studieordninger

Du er måske startet på din HD 2.del Strategisk salg og marketing eller HD 2. del Marketing management for nogle år siden og er derfor studerende på en tidligere studieordning.

Nedenstående oversigt kan du bruge til at finde ud af, hvilke fag du skal tage for at færdiggøre din HD 2. del.

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

2020

Marketing Manage-ment

5ECTS

Værdibaseret pris-fastsættelse

5ECTS

Anvendt markeds-analyse

5ECTS

Strategisk markeds-ledelse

5ECTS

Innovation og forretnings-udvikling

5ECTS

Markeds-kommuni-kation og branding

5ECTS

Valgfag

10ECTS

Seminar

5ECTS

Afgangs-projekt

15ECTS

2016

Markeds-føring på forbruger-markedet (B2C)

5ECTS

Markedsføring  på det professionelle marked (B2B)

5ECTS

Anvendt markeds-analyse

5ECTS

Strategisk markeds-planlægning

5ECTS

Innovations-ledelse og produktpolitik

5ECTS

Markeds-kommuni-kation

5ECTS

Valgfag

10ECTS

Seminar

5ECTS

Afgangs-projekt

15ECTS

2012

Markeds-føring på forbruger-markedet

5ECTS

Markedsføring  på det professionelle marked

5ECTS

Anvendt markeds-analyse

5ECTS

Strategisk markeds-planlægning

5ECTS

Innovations-ledelse og produkt-udvikling

5ECTS

Markeds-kommuni-kation

5ECTS

Valgfag

10ECTS

Praktisk seminar

5ECTS

Afhandling

15ECTS

2010

Markeds-føring på det professionelle marked

5ECTS

Markedsføring  på forbruger-markedet

5ECTS

Anvendt markeds-analyse

5ECTS

Strategisk markeds-planlægning

5ECTS

Innovations-ledelse og produktpolitik

5ECTS

Markeds-kommuni-kation

5ECTS

Valgfag

10ECTS

Seminar

5ECTS

Afhandling

15ECTS

Du skal være særligt opmærksom omkring disse fag

Fag Muligheder fremadrettet
Markedsføring på forbrugermarkedet Kan erstattes af faget 'Marketing Management' 
Markedsføring på det professionelle markedTilbud om et 'Individuelt fagligt vejledningsforløb' 
Innovationsledelse og produktpolitikKan erstattes af faget: 'Innovation og forretningsudvikling'. Hvis du har brugt eksamensforsøg i faget 'Innovationsledelse og produktpolitik', følger de med når du tager faget 'Innovation og forretningsudvikling'. 
Markedskommunikation

Kan erstattes af faget: 'Markedskommunikation og branding'. Hvis du har brugt eksamensforsøg i faget 'Markedskommunikation', følger de med når du taget faget: 'Markedskommunkation og branding'. 

Strategisk markedsplanlægningKan erstattes af faget: 'Strategisk markedsledelse'. Hvis du har brugt eksamensforsøg i faget: 'Strategisk markedsplanlægning', følger de med, når du tager faget: 'Strategisk markedsledelse'. 
Alle andre fagÆkvivalerer med tidligere udbud af samme navn

Tilmelding til fag/eksamen

Afhængig af din individuelle situation kan du: 

  • Tilmelde dig i fag i efteråret 2021. Der er tilmeldingsfrist til fag i efteråret 2021 den 8. august 2021.
  • Tilmelde dig eksamen i fag, du allerede har fulgt,
  • Følge fag du ikke har bestået igen mod betaling

Skriv til evu.bss@au.dk for at tilmelde dig fag, undervisning du allerede har fulgt og eksamen.

Ved henvendelse bedes du angive:

  • specialisering
  • studienummer
  • fulde navn
  • hvilken fag/eksamen du ønsker at tilmelde dig.