MBA studieordningsændring 2021

Fra september 2021 vil undervisningen på MBA følge en ny studieordning.

Der vil være en længere overgangsperiode, hvor den nuværende studieordning udfases.  

For at du kan orientere dig i, hvilke fag du mangler i dit studie, har vi lavet en sammenligning af de to studieordninger nedenfor. 

Oversigt over studieordningerne

MBA studieordning 2020

MBA studieordning 2021

Den fulde MBA-uddannelse består af 60 ECTS, fordelt på tre fag, svarende til 15 ECTS som alle studerende skal bestå, samt 30 ECTS, som skal vælges fra tre fagblokke. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt på 15 ECTS, inklusiv metode.

30 ECTS kan vælges fra tre fagblokke, centreret omkring følgende kategorier:

 • Økonomi
 • Organisation
 • Markedsinnovation

Studerende kan frit vælge to fag fra hver blok, svarende til 10 ECTS pr. blok.

MBA 2 år frem

Alle studerende skal bestå:

 • Alle de obligatoriske fag 
 • 2 valgfag per valgfagsblok (økonomi, organisation, markedsinnovation)

Alle fag er 5 ECTS undtagen Masterprojekt som er 15 ECTS

Semester Obligatoriske fag Valgfag
Økonomi Organisation Markedsinnovation
Efterår 2022 Industriøkonomi Business Intelligence Den Digitale Organisation (studietur) Innovationsledelse
Strategi
Masterafhandling
Masterprojekt
Masterprojekt og metode
Forår 2023 Finansiering Makroøkonomi Forhandling Forretningsmodeludvikling
Masterafhandling
Masterprojekt
Masterprojekt og metode
Efterår 2023 Industriøkonomi Virksomhedens Internationalisering Forandringsledelse Digital Innovation (studietur)
Strategi
Masterafhandling
Masterprojekt
Masterprojekt og metode
Forår 2024 Finansiering Virksomhedsøkonomi HRM Markedsrelationer
Masterafhandling
Masterprojekt
Masterprojekt og metode

Udfasning af fag

Nedenfor kan du se, hvornår hvilke fag udbydes næste gang og den planlagte ændring.  

 • Marketing udbydes for sidste gang i efteråret 2022. Et af valgfagene i den nye studieordning er Markedsrelationer. Dette fag kan tages, hvis man som studerende mangler Marketing efter efteråret 2022. Man skal dog være opmærksom på, at Markedsrelationer udbydes første gang i foråret 2022, og derefter hvert andet år i forårssemestret.
 • Erhvervsøkonomisk metode til evidensbaserede ledelsesbeslutninger udbydes for sidste gang i efteråret 2022. Derefter udbydes det ikke, da metode fremover indgår som en del af Masterprojektet.
 • Driftsøkonomi og forsyningskæder er blevet udbudt for sidste gang. I foråret 2022 udbydes valgfaget Virksomhedsøkonomi under den nye studieordning. Studerende kan tage faget Virksomhedsøkonomi, hvis de mangler Driftsøkonomi og forsyningskæder. Virksomhedsøkonomi udbydes første gang i foråret 2022, og derefter hvert andet år i forårssemestret.
 • Managing People and Behaviour in Organisations er blevet udbudt for sidste gang. I foråret 2022 udbydes valgfaget HRM under den nye studieordning. Studerende kan tage faget HRM, hvis de mangler faget Managing People and Behaviour in Organisations. HRM udbydes første gang i foråret 2022, og derefter hvert andet år i forårssemestret.
 • Strategy, Industri og strukturøkonomi og Finans- og økonomistyring indgår alle i den nye studieordning under nye titler. Studerende der mangler disse fag, har mulighed for at tage fagene med de nye titler. Faget Strategy udbydes som Strategi og Industri og strukturøkonomi udbydes som Industriøkonomi. Fagene udbydes fremover hvert efterårssemester. Finans- og økonomistyring udbydes fra foråret 2022 som Finansiering og udbydes fremover hvert forårssemester.

Valgfag MBA 2017-2020

Hvis du har bestået valgfag fra MBA uddannelsen i perioden 2017-2020, skal de indplaceres i blokke i den nye studieordning, hvis du ønsker dem meritoverført. Du søger merit via mitstudie.au.dk

Nedenfor ses en oversigt over tidligere valgfag på Aarhus BSS’ MBA-uddannelse i årene 2017-2020.

I kolonnen til højre er det angivet hvilken blok i MBA studieordningen gældende fra september 2021 valgfaget placeres i, hvis der søges merit i den nye studieordning; markedsinnovation, organisation eller økonomi.

Bemærk, i oversigten findes også tidligere obligatoriske fag, som i den nye studieordning bliver til valgfag.

Titel Evt. ny titel Blok
Business Model Innovation Forretningsmodeludvikling Markedsinnovation
Change Management Forandringsledelse Organisation
Contract management - optimal kontrakthåndtering som led i virksomhedens værdiskabelse   Organisation
Corporate Entrepreneurship   Markedsinnovation
Decision making and Negotiation in Organisations: Structure, Tactics and Process Forhandling Organisation
Digital innovation og digital transformation   Efterår 2018 faget: Organisation Efterår 2019 faget: Markedsinnovation
Driftsøkonomi og forsyningskæder Virksomhedsøkonomi Økonomi
Human Resource Management and Organisational Behaviour/ Managing People and Behaviour in Organisations HRM Organisation
Marketing Markedsrelationer Markedsinnovation
Strategic Foresight   Markedsinnovation
Strategic Staffing & Employer Brand Management   Organisation

Sådan skifter du studieordning

Hvis du ønsker at skifte til den nye studieordning, skal du gå til mitstudie.au.dk og søge en dispensation. Se under "Ansøgninger hos dit studienævn" på mitstudie.au.dk. 

I din dispensationsansøgning skal du adressere følgende:

 1. Du ønsker at skifte til 2021-studieordningen for MBA
 2. Hvilke fag du ønsker at tilmeldes
 3. Er der fag fra den gamle studieordning, du ønsker ført med over på den nye studieordning gennem merit